Eurogas: Rośnie zużycie gazu ziemnego w UE

1 kwietnia 2016, 11:00 Alert

(CIRE.pl)

Gaz

W ubiegłym roku zużycie gazu ziemnego w Unii Europejskie, w porównaniu do roku 2014 wzrosło o około 4 proc. – szacuje Eurogas podkreślając, że to pierwszy wzrost konsumpcji błękitnego paliwa od czterech lat.

Według szacunków Eurogasu w ubiegłym roku zużycie gazu w krajach Unii Europejskiej sięgnęło prawie 4 604 TWh, czyli 426,3 mld m sześc., to o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to w UE konsumpcja gazu była na poziomie 4 421 TWh (409,4 mld m sześc.).

Z danych Eurogasu wynika, że najwięcej w gazu spośród krajów UE zużyli w 2015 roku Niemcy – 863,3 TWh (79,9 mld m sześc.), zaraz za nimi są Wielka Brytania i Włochy ze zużyciem odpowiednio na poziomie 775,2 TWh (71,8 mld m sześc.) i 714 TWh (66,2 mld m sześć.). Czwarte miejsce w tej statystyce zajmuje Francja, gdzie w ubiegłym roku zużyto 449,4 TWh (41,5 mld m sześc.) gazu.

Najwyższy wzrost zużycia gazu w 2015 r. miał miejsce w Słowenii ( 22,5 proc.) i Portugalii ( 11,7 proc.). Natomiast największy spadek odnotowano w Estonii (-23,1 proc. i w Finlandii (-10,8 proc.).
Według danych opublikowanych przez Eurogas w Polsce w ubiegłym roku zużycie gazu ziemnego było na poziomie 178 TWh, czyli ok. 16,5 mld m. sześc. Według tych statystyk w roku 2014 naszym kraju konsumpcja błękitnego paliwa była o 0,5 mld m sześć niższa.

Według Eurogasu czynnikiem, który miał wpływ na wzrost zużycia gazu ziemnego w krajach UE była bliższa średnim temperatura i większe zapotrzebowanie na to paliwo do celów grzewczych .

 

Kraj Zużycie [mld m sześ.] Zmiana w porównaniu
do 2014 r. [%]
Niemcy 79,9 4,7
W. Brytania 71,8 0,4
Włochy 66,2 9,1
Francja 41,6 7,8
Holandia 34,2 -0,8
Hiszpania 29,2 4,4
Belgia 16,5 9,5
Polska 16,5 2,8
Rumunia 11,3 -4,6
Węgry 9,2 7,4
Austria 8,2 6,1
Czechy 7,5 4,8
Portugalia 4,7 11,7
Słowacja 4,6 5,9
Irlandia 4,5 0,6
Grecja 3,2 7,4
Dania 2,7 0,2
Finlandia 2,7 -10,8
Bułgaria 2,6 6,5
Chorwacja 2,6 6,8
Litwa 2,5 -1,5
Łotwa 1,3 0,7
Luksembourg 0,9 -8,8
Słowenia 0,8 22,5
Szwecja 0,8 -9,3
Estonia 0,5 -23,1
EU-28 * 426,3 4,1
Inne kraje europejskie
Szwajcaria 3,4 6,6
Turcja 48,8 0,8