PIE: Dlaczego amerykański jest gaz kilkakrotnie tańszy niż europejski?

1 września 2022, 06:00 Alert

Ponad osiem razy więcej kosztuje megawatogodzina (MWh) gazu na niemieckim hubie THE niż na amerykańskim Henry Hub. Podczas gdy od początku inwazji Rosji na Ukrainę cena gazu na rynku amerykańskim zanotowała niewielki wzrost tak na rynku europejskim cena wzrosła czterokrotnie.

Gazociągi. Źródło: freepik
Gazociągi. Źródło: freepik

Spora różnica cen na rynku gazu

Na skutek kryzysu związanego z inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich trzech miesiącach ceny gazu na rynkach unijnych i azjatyckich wzrosły kilkukrotnie (z 80-90 euro/MWh do 200-270 euro/MWh). Mimo spadków cen w ostatnich dniach sierpnia spowodowanymi informacją o szybszym niż planowano zapełnieniu magazynów gazu w Niemczech, najwyższa cena utrzymują się właśnie na rynku niemieckim (275 euro/MWh). Na podobnym poziomie utrzymują się ceny na holenderskim i włoskim rynku (274 i 272 euro/MWh).

Znacząco bardziej odporny na obecny kryzys gazowy okazał się amerykański Henry Hub. Mimo wzrostu w porównaniu z początkiem wojny w Ukrainie (poniżej 20 euro/MWh), w ostatnich trzech miesiącach zmienność kursu gazu utrzymuje się w przedziale 20-35 euro/MWh.

Droga polityka klimatyczna

Istotny czynnik wpływający na koszt produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu oraz części produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej (UE) ma cena emisji CO2 w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (ETS). W 2022 roku ceny za certyfikat na emisję jednej tony CO2 wahały się w systemie ETS od 58 do 98 euro (86,6 euro w dniu 29 sierpnia 2022 roku). Dla porównania, tylko część stanów w USA posiada podobne inicjatywy, których koszt pozostaje jednak znacząco niższy, na przykład: cena certyfikatu w systemie aukcyjnym dla stanów zrzeszonych w inicjatywie RGGI wynosiła 13,1 euro w czerwcu 2022 roku. To pokazuje dużą dysproporcje w polityce klimatycznej Europy i Ameryki. Ponadto Stany Zjednoczone posiadają bogate złoża surowcowe dzięki którym mogą zaspokajać swoje potrzeby. Dodatkowo USA dba o odpowiednią dywersyfikację dostaw, głównie z Bliskiego Wschodu, które pomagają  funkcjonowaniu amerykańskiego rynku. Pod tym względem Europa wypada znacznie gorzej. Posiada zbyt mało złóż naturalnych oraz uzależniła się od rosyjskich dostaw.

Obecne ceny gazu na rynkach europejskich są najwyższe od początku XXI wieku. Poprzednio najwyższą cenę zaobserwować można było na przełomie lat 2008 i 2009. Wtedy cena wynosiła około 73 Euro/MWh.

Polski Instytut Ekonomiczny/Wojciech Gryczka

LNG z USA w Polsce może być jednym z najtańszych na świecie. Będą kolejne gazoporty