https://www.ft.com/content/57c66a89-b046-4c3e-a8aa-d9099bd4da20

Średnia ważona cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (za kWh, €)