Jak zastąpić gaz z Rosji. Uwaga: czerwoną linią zaznaczono wielkość rocznego importu gazu z Federacji Rosyjskiej do UE (155 mld m3). Źródło: obliczenia własne PIE na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej REPowerEU Plan oraz dokumentów dotyczących procesu jego implementacji. Źródło: PIE.

Jak zastąpić gaz z Rosji. Uwaga: czerwoną linią zaznaczono wielkość rocznego importu gazu z Federacji Rosyjskiej do UE (155 mld m3). Źródło: obliczenia własne PIE na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej REPowerEU Plan oraz dokumentów dotyczących procesu jego implementacji. Źródło: PIE.