Europol wskazuje na kluczowe zależności w środowisku cyberprzestępców

18 czerwca 2015, 07:43 Bezpieczeństwo

Europejski Urząd Policji (Europol) opublikował mapę zależności, która pokazuje sposób i stopień zależności usług i produktów oferowanych przez cyberprzestępców w cyfrowym podziemiu. Cyberprzestępcy w swoich działaniach wykorzystują skomplikowane narzędzia oraz specjalistyczną wiedzę.

Wymaga to od nich ścisłej specjalizacji w danej dziedzinie. Często jednak w swojej działalności przestępczej muszą wykorzystać umiejętności lub programy, których nie mają. Radzą sobie z tym problemem kupując je od innych osób specjalizujących się w innych kategoriach. Prowadzi to do sytuacji, że większość cyberprzestępców w swoich działaniach zależna jest od innych osób. W mapie stworzonej przez ekspertów z Europolu przyjęto biznesowy model podejścia do cyberprzestępczości i starano się odzwierciedlić, które z oferowanych usług są absolutnie koniecznie. Dokonano tego poprzez przyjęcie trzystopniowej skali zależności.  Najwyższa oznaczona kolorem czerwonym – przedstawia, że dana usługa nie może funkcjonować bez drugiej, średnia oznaczona kolorem pomarańczowym wskazuje, że dana usługa może działać bez drugiej, ale będzie to negatywnie wpływało na jej efektywność i ostatnia – najniższa zobrazowana kolorem zielonym oznaczają, że dana usługa jest opcjonalna.

Eksperci z fimy McAfee oszacowali, że globalne straty wynikające z działalności cyberprzestępców wyniosły w 2014 roku ponad 400 miliardów dolarów, co świadczy, że problem ten jest poważny i stanowi wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej.

Zdaniem Joanny Świątkowskiej – Dyrektora Programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC – zaprezentowana mapa sama w sobie dobrze odzwierciedla jak bardzo skomplikowanym zjawiskiem jest cyberprzestępczość i pozwala wyobrazić sobie jak innowacyjnego podejścia i myślenia wymaga walka z nim. Konieczne jest wzmacnianie  umiejętności i zasobów zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i organów ścigania. Funkcjonują one w zupełnie nowym wymiarze, z innowacyjnie działającym przestępcą, muszą zatem podejmować dostosowane do tych warunków działania. Kluczowy jest nie tylko rozwój kompetencji własnych, ale także ścisła współpraca międzynarodowa. Bez niej nie sposób walczyć z cyberprzestępcami. – powiedziała Joanna Światkowska.

Mapa cyberbezpieczeństwa

BiznesAlert.pl jest patronem medialny CYBERSEC

cyberSEC_logo