23. Europejski stół węglowy

14 marca, 2014 godz. 14:33

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 19 / 03 / 2014

Gościem specjalnym będzie Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds Energii*.  Z tej okazji  w ramach stołu węglowego w Parlamencie Europejskim, Posłowie wraz ze stowarzyszeniami EURACOAL (European Association for Coal and Lignite) i CEEP (Central Europe Energy Partners) wzywają Komisję Europejską do wspólnej pracy z przemysłem węglowym nad “Planem Działania dla Węgla”.  

W przedłożonym memorandum zaproponujemy “Plan Działań dla Węgla”, który powinien  opierać się na współpracy z Komisją Europejską i przedstawicieli całej branży. Plan powinien odpowiedzieć na pytanie jak węgiel może się przyczynić do zapewnienia bezpiecznej, zrównoważonej i dostępnej energii w UE.  Powinien on wskazać pragmatyczną ścieżkę dla branży i zapewnić równowagę w odniesieniu do tych sił, które promują ideologiczne rozwiązania widzące Europę zindustrializowaną, ekonomicznie osłabioną Unię, jako politycznie nieznaczącego gracza na scenie światowej.

*- Ze względu na nadzwyczajne posiedzenie Kolegium Komisarzy, zaplanowane na 19 marca, poświęcone bieżącej sytuacji na Ukrainie, z przyczyn niezależnych Komisarz G. Oettinger nie będzie mógł wsiąść udziału w 23 posiedzeniu Europejskiego Stołu Węglowego. W obradach stołu udział weźmie  Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii  (biografia poniżej)

DOMINIQUE RISTORI

Dyrektor Generalny ds. Energii

Dominique Ristori pracuje w Komisji Europejskiej od 1978 i zajmował wiele stanowisk kierowniczych. Przed objęciem aktualnego stanowiska pracował jako Dyrektor Generalny Joint Research Centre (JRC) od 2010 do 2013.

Pomiędzy 2006 a 2010 Pan Ristori był wice-dyrektorem generalnym DG Energii i Transportu.

Od 2000 do 2006, jako Director in charge of General Affairs and Resources (dyrektor odpowiedzialny za surowce i sprawy ogólne) w DG Energia i Transport, odpowiedzialny był za relacje międzyinstytucjonalne; rozwój I stosunki międzynarodowe; koordynację badań nad energią i transportem; rynek wewnętrzny, pomoc krajową, obowiązki/zobowiązania służb publicznych i naruszenia; prawa pasażerów i użytkowników, jak również centralne zarządzanie zasobami ludzkimi i budżetowymi. Pomiędzy 1996 a 1999, był Dyrektorem odpowiedzialnym za Europejskie Polityki Energetyczne w DG XVII (Energia).

Pan Ristori grał ważna role w przygotowaniu I wdrożeniu dwóch Dyrektyw  dot. Rynku Wewnętrznego dla gazu i elektryczności. Z sukcesem również zainicjował Forum Florenckie i Madryckie dotyczące elektryczności i gazu na starcie procesu regulacyjnego w sektorze energetycznym.

W okresie od 1990 do 1996 Pan Ristori odpowiedzialny był za transnarodową współpracę pomiędzy SMEs (małych i średnich spółek) w DG III (Enterprise).

Dominique Ristori ukończył Institute of Political Studies w Paryżu w 1975.