3 marca w Krakowie kolejna konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej

19 lutego, 2014 godz. 10:56
Energia Jutra Kraków

Szczegóły wydarzenia


W Krakowie odbędzie się już szósta konferencja w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Swój udział zapowiedzieli m.in. były premier RP i minister gospodarki Waldemar Pawlak, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kongres jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Najbliższe wydarzenie odbędzie się w Hotelu Efekt Express przy ul. Opolskiej 14. Wcześniejsze konferencje miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Płocku. Pierwsza edycja Kongresu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r., jednak ze względu na dużą popularność tego wydarzenia, organizator planuje już kolejne konferencje dla drugiej edycji.

Patronem honorowym najbliższego wydarzenia w Krakowie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.         

Swój udział podczas zapowiedzieli m.in.: prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, poseł na Sejm RP i były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, b. wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska czy główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Sebastian Stępnicki. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, jak również reprezentanci organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora odnawialnych źródeł energii. Pięć dotychczas zorganizowanych konferencji pokazało, że cechą charakterystyczną wydarzeń jest znacząca ranga dla danego regionu, silna reprezentacja samorządów, obecność przedstawicieli Parlamentu RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw. Więcej informacji, w tym program konferencji oraz relacje z poprzednich konferencji są dostępne na stronie www.energiajutra.eu.

Konferencja zostanie rozpoczęta debatą przedstawicieli Sejmu RP, sektora finansowego oraz organizacji branżowych na temat polityki energetycznej Polski i roli odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy obecna polityka energetyczna będzie sprzyjać rozwojowi zielonej energii w Polsce.  Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch blokach paneli dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów z branży OZE. Pierwszy blok będzie składał się z trzech równoległych debat dotyczących energetyki prosumenckiej i możliwościach jej rozwoju w Polsce, szans związanym z rozwojem OZE dla gmin oraz potencjału energii biomasowej, biogazowej i biopaliw. Natomiast drugi blok, będzie składał się z dwóch paneli na temat nowych technologii wpływających na ochronę środowiska i efektywność energetyczną oraz szansach i zagrożeniach dla rozwoju energetyki wiatrowej. Pełen zarys programu konferencji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.energiajutra.eu.

O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej

Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju.

Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji  prawnych i praktycznych aspektów związanych z  szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce. Celem spotkań jest również integracja środowiska skupionego wokół OZE. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym – składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.

Do grona Partnerów Platynowych należą: KGHM Polska Miedź (polski potentat dynamicznie rozwijający nowe technologie odnawialnych źródeł energii) oraz DCEO Group (grupa firm, które świadczą handlowe oraz finansowe usługi konsultingowe na rzecz wykonawców projektów oraz inwestorów z sektora energii wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazowni). Partnerem Złotym jest firma Viessmann (jedna z największych światowych firm w branży systemów techniki grzewczej, założona w 1917 roku).

Pozostali Partnerzy: Ernst&Young, E-kiosk, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, Finacorp, Krajowa Izba Gospodarcza, Green Cross Poland, Havas PR Warsaw, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.