3R: Rewolucja, wojna i ich konsekwencje

3 marca, 2018 godz. 21:34
Poster 3R Symposiumm

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 16 / 03 / 2018

Czołowi eksperci od spraw ukraińskich oraz politycy, którzy kształtowali najnowsze dzieje Ukrainy spotkają się w Kolegium Europejskim w Natolinie na sympozjum dotyczącym sytuacji na Ukrainie po 2014 roku. W dniach 16-17 marca 2018 r. w Kolegium Europejskim w Natolinie odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. „Rewolucja, wojna  i ich konsekwencje”. Sympozjum będzie poświęcone wydarzeniom, które miały miejsce na Ukrainie po roku 2014 oraz badaniu ich skutków w społeczeństwie ukraińskim. Jest ono kontynuacją unikatowego projektu badawczego Trzy Rewolucje Ukraińskie (3R).

Wśród polityków, którzy wezmą udział w debatach, Kolegium Europejskie w Natolinie będzie miało zaszczyt gościć m. in. byłego Prezydenta Francji, Francois Hollanda, byłego Premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka, byłego ministra spraw zagranicznych Ukrainy Borysa Tarasiuka, byłego ministra spraw zagranicznych Polski Adama Daniela Rotfelda, byłego Ambasadora USA w Polsce Dana Frieda czy też przewodniczącego Medżlisu Tatarów krymskich Refata Czubarova. Grono badaczy będzie reprezentowane między innymi przez dr. Piotra Bajora, dr. Igora Gretskiyego, profesora Stefana Hedlunda, profesor Aleksandrę Hnatiuk, profesor Katerynę Wolczuk oraz dr. Marcela van Herpena.

Zakres tematyczny sympozjum obejmuje:
• reakcję międzynarodową na wydarzenia 2014 roku w Ukrainie,
• aneksję Krymu i jej konsekwencje dla Ukrainy i Europy,
• wojnę w Donbasie i jej konsekwencje,
• przeobrażenia społeczne będące wynikiem wojny,
• kwestie pamięci i sprawiedliwości w procesach transformacji (na Ukrainie i Europie Wschodniej),
• problemy wojny informacyjnej i wojny hybrydowej.

Podczas sympozjum zostanie również wyświetlony po raz pierwszy w Polsce film „Cyborgi” (Kiborgy) w reżyserii Akhtema Seitablaeva. Pełna lista uczestników oraz program sympozjum znajdują się na stronie organizatora.

Projekt Trzy Rewolucje Ukraińskie (3R) jest interdyscyplinarnym projektem historycznym zainicjowanym oraz przeprowadzonym przez Katedrę Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie we współpracy z wieloma partnerami naukowymi: Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Alberty, Uniwersytet Londyński, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Cercec EHSS w Paryżu.

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie wydarzeń rewolucyjnych we współczesnej historii Ukrainy, celem projektu badawczego 3R jest wielowymiarowa analiza oraz zachęcenie do dalszej debaty nad najważniejszymi protestami, które miały miejsce na Ukrainie od 1990: Rewolucja na Granicie, Pomarańczowa Rewolucja oraz Euromajdan i jego następstwa w postaci aneksji Krymu i wojny w Donbasie.

Od 2016 roku zespół projektu 3R przeprowadzał kwerendy źródłowe, warsztaty historyczne oraz dziesiątki wywiadów z uczestnikami oraz liderami protestów na Ukrainie. Zebrane materiały w postaci historii mówionej zostały udostępnione publicznie na stronie www.3rnatolin.eu, jako unikatowe źródło dla studentów i badaczy współczesnej historii, społeczeństwa oraz polityki Ukrainy.

O organizatorze: Kolegium Europejskie to najstarsza uczelnia oferująca podyplomowe studia europejskie. Dwujęzyczne studia w Natolinie, w Warszawie, to jeden z najbardziej wszechstronnych, interdyscyplinarnych, programów studiów europejskich na świecie. Obecnie, Kolegium Europejskie w Natolinie jest również innowacyjnym ośrodkiem badań nad rozwojem Unii Europejskiej oraz krajów z nią sąsiadujących.

Zapisy na konferencję trwają do 9 marca pod adresem 3r.natolin@coleurope.eu.