8. edycja ERMSAR 2017- European Review Meeting on Severe Accident Research w Polsce

11 maja, 2017 godz. 14:15
Ermsar2

Szczegóły wydarzenia


Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest organizatorem 8 edycji ERMSAR 2017- European Review Meeting on Severe Accident Research.

Po raz pierwszy w Polsce, w Warszawie, od 16 do 18 maja br. odbędzie się prestiżowa międzynarodowa konferencji skupiająca ekspertów z ośrodków badawczych, akademickich i przedstawicieli przemysłu jądrowego.

Główna tematyka konferencji będzie koncentrować się aspektach łagodzenia skutków ciężkich awarii jądrowych. Wyjątkowe wydarzenie otwiera przed uczestnikami możliwość dostępu do wiedzy o postępach nauki w dziedzinie bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, wymiany doświadczeń, rozpowszechnienia informacji o uzyskanych wynikach analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych dotyczących ciężkich awarii.

ERMSAR 2017 stworzy naukowcom i przedstawicielom przemysłu jądrowego okazję do omówienia bieżących i przyszłych priorytetów B+R w tej dziedzinie.
Jest jeszcze możliwość udziału w tym międzynarodowym spotkaniu ekspertów.

Zapraszamy do rejestracji http://ermsar2017.ncbj.gov.pl/