Areopag Energetyki Odnawialnej 2019

11 grudnia, 2019 godz. 8:40
Areopag Patronat BiznesAlert.pl

Szczegóły wydarzenia


Konferencja pn. Areopag Energetyki Odnawialnej 2019 stanowi drugą edycję wydarzenia, które odbyło się w ubiegłym roku pod patronatem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Areopag stanowi płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Ubiegłoroczna konferencja pozwoliła na podjęcie dyskusji w obszarze szeroko rozumianej marketyzacji odnawialnych źródeł energii oraz ich potencjału do uniezależnienia od systemowego wsparcia i spotkała się z szerokim zainteresowaniem.

Tegoroczna edycja wydarzenia, realizowana jest przy merytorycznej współpracy  z przedstawicielami resortu odpowiedzialnego za odnawialne źródła energii (dawniej Ministerstwa Energii).

Zakres merytoryczny konferencji opracowany został również w oparciu o wnioski ze zrealizowanej w czerwcu br. konferencji pn. Forum Transformacji Energetycznej, objętej patronatami honorowymi Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości Technologii, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji obejmie między innymi zagadnienia związane  z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykorzystania krajowego łańcucha dostaw i rozwoju przyszłych rynków dla polskich produktów i usług.

MIEJSCE WYDARZENIA: 11 grudnia 2019 r. w /Ministerstwo Aktywów Państwowych (Sala Kolumnowa) ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.30

Uroczyste otwarcie

9.30 – 11.30

Sesja I – Gra rynkowa technologii energetycznych – optymalna ścieżka dla OZE

Długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych

Bilans i perspektywy aukcji OZE w 2019 r.

Potencjalne mechanizmy wsparcia technologii OZE – czyli co po aukcjach?

PRZERWA 11.30-11.45

11.45-13.30

Sesja II – Morska energetyka wiatrowa

System wsparcia dedykowany morskiej energetyce wiatrowej – kluczowe założenia

Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla polskich obszarów morski

Potencjał krajowego łańcucha dostaw

Potrzeba integracji morskiej energetyki wiatrowej z krajowym systemem elektroenergetycznym

PRZERWA – LUNCH 13.30 – 14.00

14.00-15.30

Sesja III – energetyka rozproszona i obywatelska

Prosument, spółdzielnie energetyczne – kierunki zmian na rynku OZE

Finansowanie małoskalowych i spółdzielczych projektów OZE

Potencjał w zakresie bilansowania, kierunki rozwoju infrastruktury sieciowej

www.areopagoze.pl, www.stowarzyszenie-zmijewski.pl