CEDE 2019 – Środkowoeuropejski Dzień Energii

31 października, 2019 godz. 16:22
CEDE_2019_MOD_baner_gorny

Szczegóły wydarzenia


Central Europe Energy Partners (CEEP) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej organizuje 28 listopada 2019 r. w Brukseli Środkowoeuropejski Dzień Energii – Central European Day of Energy (CEDE). Jako coroczne wydarzenie, CEDE, ma za zadanie stworzenie regionalnej platformy energetycznej, która odzwierciedla rozwój europejskiej polityki energetycznej. Jej celem jest podkreślenie osiągnięć regionalnych interesariuszy, a także wyzwań, przed którymi stoją.

Czwarta edycja CEDE zatytułowana „Drogi transformacji energetycznej w Europie Środkowej” (Pathways of energy transition in Central Europe) skoncentruje się na różnych strategiach realizowanych przez państwa członkowskie z Europy Środkowej. Rolą CEDE jest zatem rozpracowanie narodowych perspektyw i zbadanie, w jaki sposób strategie te przekładają się na konkretną działalność gospodarczą przedsiębiorstw. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana raport na temat dynamiki transformacji energetycznej w Europie Środkowej.

Słowo wstępne wygłoszą Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii RP; Klaus-Dieter Borchardt, zastępca dyrektora generalnego, DG Energy; oraz Leszek Jesień, prezes zarządu CEEP.

Podczas dwóch paneli dyskusyjnych moderowanych przez przedstawicieli DG Energy: Tudora Constantinescu i Łukasza Kolińskiego, uczestnicy będą debatować nad przyszłością portfela wytwórczego w Europie Środkowej, sposobami osiągnięcia niskoemisyjnych miksów energetycznych, potrzebą wdrażania sprawiedliwej transformacji, a także na temat sposobów finansowania transformacji energetycznej przy wykorzystaniu funduszy UE i źródeł prywatnych.

Rejestracja CEDE 2019: https://www.ceep.be/cede-2019/