Central European Day of Energy

31 lipca, 2018 godz. 16:30
Cover – bigger bottom@big

Szczegóły wydarzenia


Central European Day of Energy (CEDE) to coroczne wydarzenie organizowane przez Central Europe Energy Partners (CEEP) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Celem CEDE jest zaprezentowanie punktu widzenia podmiotów z regionu na kluczowe zagadnienia europejskiej polityki energetycznej.

Wydarzenie ma na celu pokazać w jaki sposób kraje Europy Środkowej zmieniają strategie rozwoju sektora energetycznego, i w jaki sposób go modernizują. Tematem pierwszej edycji CEDE było bezpieczeństwo dostaw energii. W zeszłym roku debata dotyczyła rozwoju innowacji w sektorze energetycznym w Europie Środkowej. Trzecia edycja CEDE skupi się na transgranicznej współpracy energetycznej pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej i innymi państwami regionu.

Podczas konferencji, która zgromadzi około 150 uczestników reprezentujących instytucje europejskie, administracje państw członkowskich, przedsiębiorstwa z branż energetycznej i energochłonnej, naukowców, ekspertów i dziennikarzy, zostaną przedstawione główne osiągniecia współpracy regionalnej w sektorach gazu i energii elektrycznej. Drugim istotnym elementem CEDE jest przygotowanie tekstu analitycznego we współpracy z think tankami z regionu, który szczegółowo przedstawi obecny stan oraz perspektywy współpracy regionalnej w regionie.

Central European Day of Energy 2018