IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018

30 lipca, 2018 godz. 12:00
Cybersec Fot. Cybersec 2017

Szczegóły wydarzenia


Ruszyła rejestracja na IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018, które odbędzie się 89 października w Krakowie. CYBERSEC to jedna z najważniejszych w Europie konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Kościuszki.

CYBERSEC wychodzi naprzeciw najbardziej aktualnym wyzwaniom cyfrowego świata. Jednym z celów konferencji jest wypracowanie praktycznych rekomendacji usprawniających cyberobronność jak również zacieśnienie współpracy między poszczególnymi jednostkami i państwami w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości.

Organizowane od 2015 roku forum CYBERSEC cieszy się uznaniem jako jedno z największych i najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Prelegentami i gośćmi konferencji będą, jak co roku, światowi eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, liderzy opinii, decydenci polityczni, przedstawiciele rządów, międzynarodowych organizacji pozarządowych i wiodących mediów z całego świata, a także liderzy sektora prywatnego. Konferencja jest miejscem nawiązywania współpracy publiczno-prywatnej, a odbywające się w jej trakcie dyskusje prowadzą do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących cyberbezpieczeństwa. Konferencja będzie się odbywać w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.

Ścieżka Państwo poświęcona będzie między innymi pakietowi cyberbezpieczeństwa zaproponowanemu przez Komisję Europejską, a także problematyce Cyfrowego Trójmorza. Zainaugurowany w 2016 r. projekt Trójmorza ma na celu pogłębienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i umocnienie ich pozycji w UE. Inicjatywa skupia się na trzech wymiarach: energii, transporcie i wymiarze cyfrowym, z których tylko dwa pierwsze rozwijają się dynamicznie. Celem Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza, którego pomysłodawcą jest Instytut Kościuszki, jest wzmocnienie współpracy w filarze cyfrowym oraz uzupełnienie pozostałych filarów o aspekt związany z cyberbezpieczeństwem. Uczestnicy dyskusji spróbują odpowiedzieć także na pytanie, jak państwa i decydenci powinni reagować na różne rodzaje cyberataków i w jaki sposób poprawić identyfikację atakujących w cyberprzestrzeni. Będą też omawiać mechanizmy i ramy usprawniające zrozumienie i stabilność polityczną w cyberprzestrzeni.

Ścieżka Obrona skupi się na systemach cyberobrony poszczególnych państw. W jej ramach omówione zostaną m.in. działania cybernetyczno-elektromagnetyczne (CEMA), a także kwestia cyberobronności NATO, które włączyło cyberprzestrzeń w swoje domeny operacyjne.

Ścieżka Przyszłość będzie śledzić aktualne trendy i kierunki rozwoju we wciąż ewoluującym środowisku cybernetycznym, skupiając się m.in. na dogłębnej analizie korzyści płynących z technologii chmury oraz wyzwań, jakie za sobą pociąga, Internecie nowej generacji w UE oraz komputerach kwantowych.

Ścieżka Biznes, poświęcona sektorowi prywatnemu, obejmie takie tematy jak: nowa generacja technologii mobilnej 5G, blockchain, rewolucja ochrony danych osobowych związana z wejściem w życie RODO oraz implikacje związane z inteligentnymi samochodami. Jej celem jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie biznesu w proces wzmacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Cyfry Kody Szyfry. 100 lat Niepodległej” przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, a tym samym popularyzująca historię Polski w setną rocznicę odzyskania przez nią niepodległości. Wernisaż wystawy odbędzie się 28 września, a zwiedzanie będzie możliwe do 12 października. 

Organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC jest Instytut Kościuszki, założony w 2000 roku polski think tank organizujący krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa. Konferencja CYBERSEC cieszy się międzynarodowym uznaniem, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, jakie w ciągu ostatnich lat otrzymało zarówno samo wydarzenie, jak i jego organizatorki. CYBERSEC to jedyne tego typu forum w Polsce, które znalazło się na liście pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie według prestiżowego rankingu Concise Courses, zaś jego pomysłodawczynie i organizatorki, Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC, oraz dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowa CYBERSEC, znalazły się na prestiżowej liście najlepiej rokujących innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times, Res Publica, Google i International Visegrad Fund. 

Partnerami strategicznymi konferencji CYBERSEC są m.in.: Cisco, Microsoft, T-Mobile Polska i Raytheon Company; partnerami głównymi są m.in.: HP Inc. i Verint, a partnerem jest m.in. Cryptomage Cyber Eye.

Rejestracja na IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018 możliwa jest pod adresem: https://cybersecforum.eu/pl/krakow/rejestracja/ 

Opłata CYBERSEC 2018 uzależniona jest od rodzaju uczestnictwa (liczby dni) oraz daty zakupu. Ceny zostały podzielone na trzy grupy: early rate – cena najbardziej promocyjna – obowiązująca przy zakupie do 15 sierpnia, standard – przy zakupie od 16 sierpnia do 15 września i late rate – czyli cena najwyższa – przy zakupie po 15 września. W ramach opłaty uczestnicy będą mieli zagwarantowany wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte, pakiet materiałów CYBERSEC 2018, lunche konferencyjne i przerwy kawowe. W wypadku rejestracji więcej niż jednej osoby z firmy możliwe jest skorzystanie z oferty zniżkowej. Z opłat zwolnieni są pracownicy naukowi, NGO, administracji publicznej, służb mundurowych oraz start-upów z sektora ICT.

Kontakt dla mediów:
Ewa Zaborska
E-mail:
e.zaborska@partnersi.com.pl
tel.: 22 858 74 58 wew. 74