Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych

22 czerwca, 2018 godz. 21:43
crik6

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 29 / 08 / 2018

BiznesAlert.pl objął patronatem medialnym konferencję  „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, która odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku w Warszawie. W czasie paneli dyskusyjnych omówione zostaną warunki, w jakich funkcjonuje kogeneracja oraz zmiany, które muszą zostać wprowadzone w systemie elektroenergetycznym, by mogła ona działać wydajnie.

 

Według Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w ME wszystkie istniejące instalacje kogeneracyjne miały zostać dopuszczone do systemu wsparcia. Podczas zeszłorocznej edycji seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych” (30.08.17, Warszawa) Andrzej Kaźmierski informował, że dotacja ma zredukować lukę finansową między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, a rynkową ceną energii – system wsparcia oparty miał być o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej.

5 kwietnia br. Ministerstwo Energii poinformowało o trwających dwa tygodnie konsultacjach publicznych projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zdaniem ME jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości powietrza. Przygotowany projekt ustawy zasadza się na wsparciu rozwoju instalacji o mocy do 50 MW. Poziom wsparcia ma być uzależniony od produkcji ciepła na cele komunalne. Szykowane przepisy mają umożliwić również rozwój najmniejszych instalacji – przy pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw. Projektodawcy założyli wzrost poziomu inwestycji oraz utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach.

Mając na uwadze planowane wycofania z eksploatacji jednostek kogeneracyjnych, można mieć obawy, iż zaprezentowany scenariusz wsparcia dla CHP w Polsce nie przełoży się na zrealizowanie wspomnianych celów, jednak branża nie traci nadziei na to, że ostateczna wersja ustawy przyniesie lepsze rozwiązania.

Ze względu na rosnące zainteresowanie nowym systemem wsparcia dla kogeneracji, już po raz szósty organizujemy seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”. Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia w Warszawie. Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu zmian na rynkach energii.

W programie seminarium szczególny nacisk położony zostanie na:
rozwój kogeneracji w Europe
kogeneracja a rynek mocy
przyszły system wsparcia dla przemysłowych i systemowych elektrociepłowni
produkcja chłodu, ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
nowa elektrociepłownia systemowa – odpady vs. miks wielopaliwowy
ORC jako sprawdzona technologia dla wytwarzania energii w kogeneracji
elastyczna kogeneracja gazowa – bezpieczeństwo energetyczne
modele finansowania i dofinansowywania inwestycji kogeneracyjnych

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim pracowników:
elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
przemysłu energochłonnego
przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
oczyszczalni ścieków
obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód
potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
firm doradczych i kancelarii prawnych
przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
banków finansujących inwestycje energetyczne
rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Więcej informacji i zapisy na stronie organizatora