Debata „Prawne i biznesowe determinanty atrakcyjności umów PPA”

9 marca, 2021 godz. 8:38

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na debatę „Prawne i biznesowe determinanty atrakcyjności umów PPA” organizowaną przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”.

Corporate Power Purchase Agreement (korporacyjne umowy na dostawę energii elektrycznej) w Polsce są dopiero na etapie wdrażania. Obecnie niewiele tego typu umów funkcjonuje w obrocie prawnym, lecz należy przyznać, iż cieszą się one coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony wytwórców energii elektrycznej z OZE jak i ze strony domyślnych odbiorców sprzedawanej energii elektrycznej.

Umowy CPPA mogą być istotną alternatywą państwowego wsparcia zakupu energii elektrycznej oraz zdecydowanie znacznie bardziej wygodną i opłacalną formą sprzedaży, bądź zakupu energii, ze względu na swobodę zawierania umów.

Już teraz światowi giganci tacy jak Amazon, Google, czy Ikea ochoczo korzystają z możliwości zawarcia umowy CPPA z wytwórcami energii OZE co jednoznacznie pokazuje, że tego typu kontrakty będą odgrywały coraz większą rolę w energetyce.

Debata odbędzie się 23 marca 2021 roku o godz. 18:00 za pośrednictwem transmisji Live na Facebooku oraz YouTube.

Więcej informacji: tutaj.