Debata ,,Scenariusze transformacji energetycznej w Polsce – rola gazu ziemnego jako paliwa pomostowego”

19 marca, 2021 godz. 12:27

Szczegóły wydarzenia


Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DSIE zaprasza na debatę online: Scenariusze transformacji energetycznej w Polsce – rola gazu ziemnego jako paliwa pomostowego, której transmisja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 11:00. Debata będzie rozwinięciem tematyki opracowanego przez DISE Raportu pt.: „Gaz ziemny w procesie transformacji energetycznej w Polsce”, który w sposób kompleksowy analizuję rolę paliwa gazowego w procesie odchodzenia od paliw kopalnych i wdrażania na dużą skalę odnawialnych źródeł energii.

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

 • Definicja paliwa przejściowego,
 • Umiejscowienia gazu ziemnego w europejskich strategiach oraz projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.,
 • Szanse realizacji scenariusza odnawialnego – w jaki sposób przebiegałaby ścieżka polskiej transformacji energetycznej przy bezwzględnym podporządkowaniu się zielonej polityce unijnej
  i czy perspektywa odejścia od węgla do 2035 jest realna?
 • Możliwości wykorzystania obecnej i budowanej infrastruktury gazowej w przyszłości, poprzez wprowadzanie do sytemu gazowego „gazów zielonych”,
 • Rola zielonego wodoru w zwiększaniu elastyczności systemu elektroenergetycznego,
 • Założenia do strategii łączenia sektorów gazowego, ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego w Polsce (Sector Coupling),
 • Dyrektywa o taksonomii i zakazie wykorzystania metanu w przyszłości.

Harmonogram debaty:

11:00 – Wprowadzenie do debaty

11:05 – Prezentacja: „Rola gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej według Raportu DISE” – Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, Fundacji DISE

11:25 – Panel dyskusyjny „Scenariusze transformacji energetycznej w Polsce – rola gazu ziemnego jako paliwa pomostowego”

Moderatorka: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, Forum Energii

Paneliści:

 • dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNIG SA
 • Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu Fundacji DISE
 • Antoni Bielewicz – Dyrektor programu krajowego European Climate Foundation
 • Paweł Wróbel – Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”

12:25 – Zakończenie debaty

Bezpłatna transmisja debaty na stronie: www.dise.energy/debata-scenariusze-transformacji-energetycznej/