Debata wokół raportu „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030″

19 maja, 2016 godz. 21:31
środowisko, śmieci, odpady

Szczegóły wydarzenia


Instytut Sobieskiego zaprasza na debatę wokół raportu „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030” autorstwa Tomasza Stysia, Roberta Foksa i Kamila Moskwika.

Debata odbędzie się 24 maja (wtorek), o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – wśród wielu celów – zakłada dążenie do synergii pomiędzy gospodarką odpadami, polityką klimatyczno-energetyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze symbiozy przemysłowej. W „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2030” przeanalizowano skutki obowiązujących w Polsce regulacji oraz wyzwania stojące przed właściwymi organami administracji publicznej, w związku z koniecznością osiągnięcia przez nasz kraj do 2030 r. nowych celów ekologicznych i ekonomicznych.

Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki odpadami w instrument rozwoju ekonomicznego Polski oraz źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 23 maja (poniedziałek), do godz. 15:00 na adres sobieski@sobieski.org.pl lub telefonicznie 22 826 67 47.

Raport do pobrania na stronie www.sobieski.org.pl/kpgo2030.