Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki w Katowicach

14 listopada, 2022 godz. 6:59
csm_obrazek-2_8f47276b4d

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 28 / 11 / 2022

Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie to temat przewodni Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki organizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniu 28 listopada 2022 roku.

Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska Akademia Nauk (Instytut Prawa), Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Mercatus et Civis. Wydarzenie jest organizowane m.in. przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Ochrony Środowiska, Polską Organizację Biometanu oraz Kancelarią Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k.

Prelegentami będą m.in. dr Marcin Krupa (Prezydent Miasta Katowice),dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. ucz. (członek zarządu VEOLIA POLAND), dr Grzegorz Kinelski (członek zarządu Veolia Contracting), dr Przemysław Ligenza (Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), dr Paweł Cioch (członek zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna), Jarosław Wróbel (członek zarządu ENERGA Obrót), Jacek Brzeziński (wiceprezes PGE Obrót), Grzegorz Lot (Wiceprezes Polenergia Dystrybucja oraz Polenergia Sprzedaż), Jacek Miketa (Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego), a także przedstawiciele wiodących uniwersytetów i politechnik w Polsce.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr Marcin Kraśniewski, LL.M., a przewodniczącą Rady Naukowej dr hab. Marzena Czarnecka, prof. ucz. (pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).

Konferencja ma na celu wskazanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych, adekwatnych do sytuacji narastającego kryzysu energetycznego oraz możliwość pozyskania źródeł bezpiecznego finansowania, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców i konsumentów. Jej rolą jest stworzenie płaszczyzny dla teoretycznych i praktycznych rozważań środowisk naukowych, administracji i biznesu. Dzięki wymianie doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców, możliwe będzie ewentualne wskazanie rozwiązań, które mogą zminimalizować skutki narastającego kryzysu energetycznego.

Podczas konferencji organizatorzy pragną poruszyć tematy dotyczące następujących obszarów:

• dostęp do źródeł energii w dobie kryzysu energetycznego;
• nowe technologie w dobie kryzysu i ich finansowanie (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, spalarnie odpadów, instalacje biogazowe, inne);
• regulacja rynku paliw w dobie transformacji energetycznej Unii Europejskiej;
• ochrona konkurencji i konsumenta a finansowanie źródeł energii;
• rola instytucji finansowych w finansowaniu transformacji energetycznej.

Konferencja odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katowice, ul. Bogucicka 5). Rejestracja na konferencję jest możliwa przez stronę internetową wydarzenia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć tutaj.