Energy Storage Forum 2021

9 lutego, 2021 godz. 13:12
Energy Storage Forum 2021

Szczegóły wydarzenia


Dwudniowe forum poświęcone będzie technologiom magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem wdrożeń magazynów energii z OZE. Pokazane zostaną konkretne rozwiązania i oferty dla dużych instalacji OZE.

W pierwszym dniu Forum przekaże wiedzę na temat regulacji europejskich w zakresie magazynowania energii, tego czego można się spodziewać a także zaprezentuje możliwości finansowania technologii magazynowania energii z funduszy unijnych. Przedstawione zostaną też programy badawcze dla technologii bateryjnych oraz przykłady rozwiązań rynkowych w zakresie usług magazynowania energii z rynku słoweńskiego. Z kolei drugiego dnia zaprezentowane zostaną alternatywne formy magazynowania energii z rynku szkockiego, przedstawione będą wizję reformy systemu OZE z punktu widzenia operatorów dystrybucyjnych a także konkretne wdrożenie technologii magazynowania energii z OZE w klastrze energii.

Forum zostanie zakończone dyskusją z ekspertami, której punktem wyjścia będą nowe regulacje w zakresie magazynowania energii na rynku polskim i jak one wpłyną na zintensyfikowanie inwestycji OZE z magazynami energii. Ważnym punktem w tej dyskusji będą wprowadzone zmiany w zakresie definicji instalacji hybrydowej (OZE + magazyn energii).

Energy Storage Forum 2021

Informacje i zgłoszenia: justyna.wloga@pime.pl

Link do wydarzenia: tutaj.