Szkolenie: Ewidencja księgowa i sprawozdawczość w ciepłownictwie

16 października, 2019 godz. 13:34
Ewidencja księgowa i sprawozdawczość w ciepłownictwie. Rozliczanie działalności Patronat BiznesAlert.pl

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy Państwo na kolejną edycję specjalistycznych warsztatów w całości poświęconych aspektom rozliczania działalności i sprawozdawczości w branży ciepłowniczej. Wydarzenie odbędzie się 29 października 2019 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi  Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

 • Wybrane aspekty regulacji dotyczących działalności ciepłowniczej

– zobowiązanie wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej

 • Ustalenie wielkości zobowiązania wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej.

–  termin i sposób regulowania zobowiązania

 • Wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej działalności ciepłowniczej wynikające z Ustawy – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia taryfowego

– ewidencja kosztów oraz zasady rozliczania kosztów wspólnych

– ewidencja sprzedaży i przychodów ze sprzedaży

– ewidencja majątku

 • Praktyczne aspekty sporządzania rocznego sprawozdania URE-C1

–  zakres informacji ujmowanej w sprawozdaniu

– spójność prezentacji danych w sprawozdaniu z prezentacją danych we wniosku
o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej
 • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych
 • Audytorów i business controllerów
 • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii
  i rozwoju
 • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczne.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/szkolenie-ewidencja-ksiegowa-i-sprawozdawczosc-w-cieplownictwie.html

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl