Szkolenie: Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW

5 kwietnia, 2019 godz. 14:26
Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW patronat Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na szkolenie „Finansowanie inwestycji w branży ciepłowniczej z programów NFOŚiGW”, które odbędzie się 16 maja 2019 roku w Warszawie. Szkolenie będzie w całości poprowadzone przez mgr inż. Grzegorza Tobolczyka. Patronem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl. 

Głównym tematem szkolenia będzie omówienie nadanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwóch programów finansowania – „Energia Plus” z budżetem 4 mld zł oraz „Ciepłownictwo powiatowe” z budżetem 500 mln zł. Są one skierowane  w szczególności do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych. Nabór wniosków o dotacje ruszył  1 marca i potrwa do 20 grudnia 2019.

Programy „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe” skupiają się na wsparciu  dla przedsięwzięć z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • pomocowe środki krajowe (NFOŚiGW)
 • pomocowe środki zagraniczne (m. in. POIiŚ, NMF)
 • program Energia Plus
 • program Ciepłownictwo powiatowe
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – odnawialne źródła energii
 • program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sieci ciepłownicze
 • kto może skorzystać ze wsparcia
 • harmonogramy planowanych naborów
 • regulaminy i warunki naborów
 • kryteria oceny
 • audyt energetyczny

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • podmiotów zarządzających sieciami ciepłowniczymi
 • podmiotów planujących inwestycje związane z dystrybucją ciepła, kogeneracją
 • firm inżynieryjnych
 • jednostek badawczych
 • audytorów i pracowników jednostek certyfikujących
 • kancelarii prawnych
 • inwestorów

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem internetowym: cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z biurem: (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl