Fit for 55: Zagrożenie dla przedsiębiorcy? Szkolenie online

8 września, 2021 godz. 13:00
FIT FOR 55 (6)

Szczegóły wydarzenia


14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny (zbiór rozporządzeń) dotyczący klimatu i energii – Fit for 55. To aż 4000 stron, w tym 13 wniosków ustawodawczych– jedne są zupełnie nowe, drugie zmieniają istniejące przepisy. Nowa legislacja jest skutkiem przyjętego Zielonego Ładu w 2019. Pakiet dotyczy praktycznie wszystkich gałęzi naszej gospodarki. Najbardziej widoczne i zapewne dotkliwe skutki będą zauważalne i odczuwalne w sektorze elektroenergetyki, ciepłownictwa, przemysłu, rolnictwa czy leśnictwa.

 
W związku z powyższym, wspólnie z kancelarią CMS zapraszamy na szkolenie „FIT for 55”, które odbędzie się 15.09.2021, w formule online.
 
W programie m.in:
 • Zielony Ład – przegląd inicjatyw i zagrożeń
 • system handlu emisjami EU ETS w dobie nowych regulacji
 • rewizja IED
 • CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, podatek od importu emisji
 • dyrektywa efektywnościowa
 • dyrektywa o OZE
 • rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
 • rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
 • poprawka w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
 • emisje metanu 
 • rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych
   
  więcej informacji na fitfor55.com.pl lub na www.dlaenergetyki.pl