FORGAZ 2014

11 grudnia, 2013 godz. 16:51

Szczegóły wydarzenia


Z przyjemnością informujemy, że kolejna edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ odbędzie się w dniach 15-17 stycznia 2014 r. w Muszynie w hotelu Klimek**** SPA.

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów, w tym zagadnienia dotyczące:

– innowacyjnych rozwiązań w pomiarach gazu, m.in. dotyczące inteligentnego opomiarowania,
– monitoringu jakości paliw gazowych,
– systemów rozliczeń gazu,
– stosowania dyrektywy MID,
– pomiarów i redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– nowych regulacji prawnych dotyczących oceny zgodności wyrobów budowlanych
(Ustawa Prawo Budowlane, Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 305 [CPR]),
– reduktorów średniego ciśnienia gazu,
– nowoczesnych technologii budowy i renowacji gazociągów.

Program Konferencji obejmie wykłady plenarne, 20-minutowe wystąpienia ustne oraz panel dyskusyjny.

Więcej szczegółów na stronie http://www.inig.pl/forgaz2014/