Forum Ciepła i Gazu 2021

12 maja, 2021 godz. 13:43
Forum Ciepła i Gazu. Grafika organizatora Forum Ciepła i Gazu. Grafika organizatora

Szczegóły wydarzenia


Przed nami nowe wydarzenie na rynku energetycznym Forum Ciepła i Gazu, które odbędzie się w dniach 22 – 24 czerwca 2021 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Przygotowywane wystąpienia i prezentacje oraz towarzyszące im panele dyskusyjne koncentrować się będą na próbie skonfrontowania percepcji problemu oraz poglądów dotyczących transformacji ciepłownictwa wśród przedstawicieli branży ciepłowniczej i branży gazowniczej. Chcemy przeanalizować możliwości i modele finansowania transformacji ciepłownictwa z udziałem technologii gazowych jak również rozpoznać ewentualne bariery infrastrukturalne, technologiczne, logistyczne i regulacyjne. Przedstawimy aspekty techniczne i ekonomiczne transformacji ciepłownictwa z udziałem paliw gazowych a także zapoznamy się z programami wsparcia inwestycji w ciepłownictwie z udziałem gazu ziemnego , biometanu oraz wodoru.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli branży ciepłowniczej (ciepłownictwo systemowe), przedstawicieli branży gazowniczej (dostawcy,operatorzy) firm projektowych i budowlanych specjalizujących się w usługach dla branży ciepłowniczej, kancelarii prawnych, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej oraz producentów urządzeń do ciepłownictwa.

Więcej informacji o wydarzeniu: tutaj.