Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

23 stycznia, 2020 godz. 12:03
Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020

Szczegóły wydarzenia


Wzorem ubiegłych lat Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski zapraszają do udziału  w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2020, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 1 września 2020 roku.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”. Miejscem konferencji jest Hotel Qubus**** przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Krakowie. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo-energetycznego.

W trakcie obrad Forum poruszane będą m.in. następujące zagadnienia i kwestie problemowe:

-Racjonalny mix energetyczny dla Polski – czyli jaki?
– Szanse i zagrożenia dla kogeneracji na lokalnych rynkach ciepła
– Jaka przyszłość dla polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych?
– Odnawialne Źródła Energii w energetyce i ciepłownictwie – kluczowe aspekty ekonomiczne i techniczne
– Rynek paliw dla energetyki i ciepłownictwa
– Konsument na rynkach energii elektrycznej i ciepła

Ramowy program Konferencji:

(niedziela) – Sesja Studencka
(poniedziałek) – otwarcie Konferencji, obrady (4 Panele Dyskusyjne), spotkanie towarzyskie
(wtorek) – obrady (4 Sesje Tematyczne/Panele Dyskusyjne), podsumowanie Konferencji

Patronat nad wydarzeniem objęli między innymi:

– Minister Klimatu dr Michał Kurtyka
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów
– Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – dr inż. Rafał Gawin
– Ministerstwo Rozwoju
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in.: portale BiznesAlert.pl, cire.pl, wysokienapięcie.pl oraz czasopismo Instal.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji http://www.forum-ge.pl.

Kontakt z organizatorami oraz rejestracja i zgłoszenia referatów:

Pracownia Ekonomiki Energetyki IGSMiE PAN

tel. +48 12 633-02-96, tel. kom. +48 665-922-440

e-mail: fge@min-pan.krakow.pl