Forum Militarne przed szczytem NATO

12 czerwca, 2016 godz. 10:31
NATO

Szczegóły wydarzenia


14 czerwca br. w Warszawie – odbędzie się Forum Militarne, którego pomysłodawcą i gospodarzem jest Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Celem spotkania decydentów i ekspertów są debaty i warsztaty, których efektem będą rekomendacje na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ideą Forum Militarnego jest spotkanie decydentów, przedstawicieli instytucji wojskowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów w celu wypracowanie rekomendacji na 25. Szczyt NATO w Warszawie. Tematem przewodnim forum, będzie kwestia zabezpieczenia tzw. flanki wschodniej. To ogromne wyzwanie stojące przed wszystkimi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym Polska może odegrać bardzo istotną rolę w umacnianiu bezpieczeństwa w regionie.

Sesję plenarną Forum Militarnego otworzy wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego. W programie, oprócz całego szeregu warsztatów tematycznych, znajduje się również prezentacja raportu Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich: „NATO – różne wyzwania, wspólne odpowiedzi” oraz podsumowanie polsko-amerykańskiego Seminarium Planowania Kryzysowego, wspólnego projektu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Center For Strategic and Budgetary Assesments (CSBA) .

Rekomendacje wynikające z paneli dyskusyjnych przeprowadzonych w ramach Forum Militarnego zostaną zebrane w jednym dokumencie i przekazane do najważniejszych instytucji państwowych jeszcze przed szczytem NATO w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, niezależny ośrodek analityczny zajmujący się kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

www.ncss.org.pl