Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy

25 listopada, 2020 godz. 10:13
Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w X-jubileuszowej edycji Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy, które odbędzie się 10 grudnia 2020 roku, w formie online.

Forum odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Pana Rafała Gawina.

W trakcie Forum uczestnicy poznają najnowsze i najważniejsze zmiany/wyzwania jakie czekają rynek biomasy oraz technologie które będą jej przyszłością, a w programie Forum między innymi:

 • Dyrektywa RED II – na jakim etapie wdrażania do polskiego prawa jesteśmy?
 • Jak przepisy Dyrektywy RED II wpłyną na regulacje kształtujące rynek biomasy w Polsce?
 • Czy znajdzie się miejsce dla biomasy w planowaniu transformacji klimatycznej?
 • Jakie są prognozy cen emisji CO2 na najbliższy czas?
 • Jakie klasy/sortymenty drewna, pozyskiwanego obecnie w lasach polskich można zużywać na cele energetyczne zgodnie z obecnymi przepisami prawa.
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców w zakresie Dyrektywy REDII.
 • Drewno energetyczne i kryteria równoważności biomasy.
 • Biomasa ze źródeł lokalnych – produkcja i logistyka
 • Zielony wodór z biomasy nowym kierunkiem w rozwoju sektora.
 • Ślad węglowy – kto i dlaczego powinien go obliczać?
 • Dobór instalacji fotowoltaicznej do potrzeb własnych dla zakładu produkującego pellet, biomasę oraz ciepłowni – cel stosowania
 • Z jakich źródeł możemy pozyskać finansowanie na nowe inwestycje biomasowe?
 • Case study – PEC jako doskonały przykład wykorzystania lokalności biomasy.
 • Case study – Biomasa w zakładzie przemysłowym jako produkt oraz przykład wykorzystania surowca na własne potrzeby

Podczas wydarzenia spotkać można cały przekrój rynku począwszy od regulatorów, po potencjalnych i obecnych wytwórców ciepła i energii z biomasy, producentów i dostawców biomasy, dostawców technologii, dostawców surowca, jak również firmy inżynieryjne i badawcze.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo tutaj.