GAZ DLA POLSKI 2016 pod patronatem BiznesAlert.pl

9 marca, 2016 godz. 11:15
gaz_300x140

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 21 / 03 / 2016

Już 21 marca 2016r. menadżerowie branży gazowniczej spotkają się na jubileuszowej X edycji konferencji „Gaz dla Polski 2016”.

„Gaz dla Polski” jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A POLITYKA ENERGETYCZNA UE.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej Pan Minister Piotr Naimski przedstawi główne założenia strategii nowego rządu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i nowych inwestycji dywersyfikacyjnych.

Dyrektor Adam Janczak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówi kwestie relacji energetycznych Polski z UE, w szczególności stanowisko Polski wobec projektu Pakietu Bezpieczeństwa UE (Pakietu Zimowego UE), Unii Energetycznej oraz projektu budowy gazociągu Nord Stream 2.

NOWA ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA I ZMIANY NA GLOBALNYM RYNKU GAZU A STRATEGIE LIDERÓW RYNKU.

Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Pan Janusz Kowalski przedstawi nową strategię rozwoju PGNiG S.A. w zakresie nowych projektów dywersyfikacyjnych (gazociąg norweski, import LNG), udziału w regionalnym rynku LNG,  inwestycji w złoża gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku krajowym w kontekście obliga giełdowego i liberalizacji rynku gazu.

Przedstawione zostaną plany rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej oraz regionalnej integracji systemów przesyłowych na osi Północ-Południe.

Przedstawiciel EuroPolGaz S.A. omówi znaczenie gazociągu Jamał-Europa dla bezpieczeństwa energetycznego oraz uwarunkowania techniczne i prawne rewersu wirtualnego i fizycznego na gazociągu jamalskim.

GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I GLOBALNYM RYNKU GAZU A RYNEK POLSKI.

W gronie zaproszonych ekspertów zastanowimy się, jak aktualna sytuacja na globalnym rynku gazu (spadek cen ropy; wejście na rynek LNG z USA, potencjalnie z Iranu) oraz regionalnym rynku gazu (nadpodaż gazu, otwarcie terminalów LNG na Bałtyku) wpłynie na sytuację i ceny na regionalnym i krajowym rynku gazu.

PAKIET ZIMOWY UE A SYTUACJA POLSKI I REGIONU.

16 lutego 2016r. Komisja Europejska ogłosiła projekt Pakietu Bezpieczeństwa Energetycznego UE (Pakiet Zimowy UE). Projekt zakłada zmianę rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (Security of Supply) oraz decyzji o międzyrządowych umowach na dostawy energii (IGA). Szczegółowe rozwiązania nowego pakietu zanalizuje mec. Tomasz Chmal, Partner w kancelarii White&Case.

IMPORT GAZU, HANDEL TRANSGRANICZNY, NOWA IRIESP.

W ostatniej części eksperci omówią uwarunkowania techniczne i regulacyjno-prawne dostępu do interkonektorów, krajowej sieci przesyłowej oraz podziemnych magazynów gazu w Polsce. Szczegółowo omówione zostaną regulacje nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz obowiązki wynikające z ustawy o zapasach obowiązkowych oraz rozporządzenia dywersyfikacyjnego.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, PGNiG S.A., OGP Gaz-System S.A., EuroPolGaz S.A., alternatywnych dostawców gazu, głównych przemysłowych odbiorców gazu, renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Platynowym Partnerem wydarzenia jest PGNiG S.A. Organizatorem jest Adventure Consulting Sp. z o.o.

Więcej informacji o konferencji : http://www.adventure.pl/gdp_2016_wstep.php

Zapraszamy!