Gazterm 2020

14 lutego, 2020 godz. 11:16
GazTerm 2020

Szczegóły wydarzenia


W dniach 27-30 września 2020 r. w Międzyzdrojach odbędzie się już po raz 23 konferencja gazownicza GAZTERM, która jest prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży gazowniczej z Polski i ze świata. BiznesAlert.pl jest strategicznym partnerem medialnym wydarzenia.

Program tegorocznej Konferencji będzie koncentrować się na najważniejszych trendach obecnych w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz na czynnikach, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu.

Panele dyskusyjne i towarzyszące im prezentacje koncentrować się będą m.in. na tematach związanych z bezpieczeństwem rynków, współpracą międzynarodową w zakresie handlu gazem oraz integracją rynków gazu w regionie Trójmorza i basenu Morza Bałtyckiego. Poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Brama Północna – fundament bezpieczeństwa i rozwoju rynków gazu w regionie,
 • Hub gazowy – stan realizacji projektu strategicznego „SOR”,
 • integracja bałtyckich rynków gazu,
 • perspektywy współpracy gazowej w ramach Inicjatywy Trójmorza,
 • rozwój handlu gazem między Polską a Ukrainą,
 • Polska uczestnikiem międzynarodowego handlu LNG,
 • amerykański potencjał eksportu gazu skroplonego.

Bardzo ważnym elementem programu Konferencji będzie także temat roli gazu w transformacji energetycznej w Europie i w Polsce. W naszej ocenie wzrost ambicji Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i dążenie do budowy „Zielonego Ładu” będzie najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed branżą gazowniczą.

 • Czy osiągnięcie celu w postaci gospodarki zeroemisyjnej ma oznaczać m.in. eliminację gazu ziemnego z europejskich gospodarek?
 • Czy gaz ziemny może spełniać rolę paliwa pomostowego, czy też źródła konwencjonalnego trwale bilansującego OZE?
 • Jak finansować kolejne projekty infrastrukturalne w nowych warunkach budowy „Zielonego Ładu”.
 • Co Komisja Europejska rozumie przez pojęcie „transition fuel” w odniesieniu do gazu ziemnego

Podczas tegorocznej Konferencji organizatorzy planują organizację Forum Operatorów Systemów Przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego oraz Państw Trójmorza.

Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w ramach paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli polskich władz, reprezentantów rządów państw regionu Trójmorza, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz menagerów i ekspertów branży gazowniczej i energetycznej.

Tak jak w poprzednich latach, nad wysokim poziomem merytorycznym Konferencji czuwać będzie Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

O dalszych szczegółach programu oraz uczestnikach obrad będziemy Państwa na bieżąco informować.

Do zobaczenia na GAZTERMIE!.