Górnictwo 2013

12 listopada, 2013 godz. 14:06

Szczegóły wydarzenia


O KONFERENCJI | REJESTRACJA

AGENDA KONFERENCJI

8.30-9.00
Rejestracja

9.00-11.00
Otwarcie konferencji, przywitanie gości

9.00-11.00
Sytuacja sektora węgla kamiennego w Polsce

 • ·       Podstawowe dane i tendencje. Rosnące koszty wydobycia, słabnący popyt, spadające ceny – jaki wobec tych zjawisk ma być scenariusz dla górnictwa na najbliższe lata?
 • ·       Rola czasu – działania priorytetowe i najpilniejsze

Węgiel i rynek

 • ·       Efektywność i rentowność polskiego górnictwa, jego uwarunkowania (geologiczne, organizacyjne, ekonomiczno-prawne, rynkowe). Szanse na wzrost konkurencyjności polskiego węgla. Czy kopalnie w kraju wytrzymają presję węgla z importu?
 • ·       Perspektywy rynku odbiorców detalicznych w świetle niektórych aspektów polityki energetycznej państwa (np. zakaz spalania węgla – likwidacja węglowych pieców domowych)

 

11.30-13.30
Struktura i własność

 • ·       Scenariusze restrukturyzacji – czy czeka nas fala likwidacji kopalń? Aspekt społeczny i ekonomiczny
 • ·       Przekształcenia własnościowe. Jak prywatyzować górnictwo? Inwestor branżowy?
 • ·       Łączenie aktywów górniczych z elektroenergetyką. Jak miałby wyglądać ten proces wobec różnic w udziale własności prywatnej w obu branżach?

Inwestycje w sektorze

 • ·       Potrzeby, plany, możliwości realizacji. Szanse dla dużych inwestycji i możliwości ich finansowania
 • ·       Aspekty inwestowania w węgiel – bezpieczeństwo, udostępnianie złóż, wzrost efektywności wydobycia

 

14.00-16.00
Prawo i środowisko

 • ·       Górnictwo wobec założeń Pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Konsekwencje dla branży
 • ·       Kwestia udostępniania złóż w świetle rozwiązań prawnych i w praktyce. Proces inwestowania w nowe złoża a interes społeczności lokalnych i środowiska naturalnego; konflikty z liniowymi inwestycjami infrastrukturalnymi
 • ·       Szkody górnicze – koszty, odpowiedzialność, rekompensata. Współpraca i dialog podmiotów górniczych z samorządami lokalnymi i mieszkańcami. Modelowe rozwiązania sytuacji konfliktowych. Aspekt kosztowy i dochodowy – opłaty środowiskowe

 

Udział w Konferencji zapowiedzieli już m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Adam Gorszanów – Prezes, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla; Michal Heřman – Prezes Zarządu, PG SILESIA; Zbigniew Kasztelewicz – Kierownik, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza;Tomasz Konik – Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Grupa Energy & Resources, Deloitte; Dawid Kostempski – Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny;Piotr Litwa – Prezes, Wyższy Urząd Górniczy; Roman Łój – Prezes Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Artur Maziarka – Partner w Dziale Audytu, Grupa Energy & Resources, Deloitte; Janusz Olszowski – Prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kompania Węglowa SA; Marek Uszko – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Koordynator Pracy Zarządu, Kompania Węglowa SA;Tadeusz Wenecki – Prezes Zarządu, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.; Józef Wolski – Prezes Zarządu, KOPEX SA;Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA; Oktawian Zając – Młodszy Partner, The Boston Consulting Group