I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Studentów „InBuild”

24 września, 2013 godz. 14:30

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 15 / 10 / 2013

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego „InBud”
zaprasza wszystkich studentów i doktorantów zajmujących się budownictwem do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Studentów „InBuild”
oraz w warsztatach.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-18 października 2013 roku
na Politechnice Krakowskiej w mieście Królów Polskich – Krakowie.

Konferencja organizowana jest pod auspicjami:

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka

 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Tadeusza Tatary, prof. PK

Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego
Kazimierza Barczyka
Okręgowej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach
Passive House Institute w Darmstadt
Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
im. Güntera Schlagowskiego
Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej