III Edycja Konferencji AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020

10 grudnia, 2020 godz. 12:55
III Edycja Konferncji AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w III Edycji Konferncji AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2020, 11 grudnia 2020 roku. Celem niniejszej inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Areopag energetyki odnawialnej stanowić będzie płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.