III edycja Konferencji Smart City Forum

11 lutego, 2016 godz. 23:45
Smart City – grafika do mailingu

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na III edycja Konferencji  Smart City Forum, która odbędzie się 15 – 16 marca 2016 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wyzwania w tym zakresie są wielorakie i wymagają pogłębionej i rzeczowej analizy.

Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, jaką jest Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w tym zakresie, zarówno tych polskich, jak i pochodzących z innych miast świata.

Taka merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania czy wykorzystania dostępnych technologii, nadzorowana przez Radę Programową pod przewodnictwem P. Mariusza Gaca (Orange Polska), jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty.

Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

HARMONOGRAM

Dzień 1

 

08:30 – 09:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie konferencji


09:30 – 10:00 Wystąpienie Gościa Honorowego
Jarosław Jóźwiak, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy


10:00 – 12:00 BLOK TEMATYCZNY: Budowa inteligentnego miasta

 • Budowa inteligentnego miasta
  • Od konsultacji do realizacji. Jak stworzyć i wdrożyć Smart City Plan?
  • Budowa inteligentnej aglomeracji. Współpraca miasta z gminami ościennymi w realizacji projektów Smart City
  • Co decyduje o sukcesie projektu? Dobre praktyki wdrożeniowe
 • Smart City 3.0
  • Rola społeczności w budowaniu „inteligencji” miasta
  • Mieszkańcy współtworzą miasta. Jak angażować i prowadzić z nimi dialog?
  • Cyfrowa komunikacja z mieszkańcami. Jakie narzędzia wybrać?
 • Korzyści z rozwiązań smart
  • Ile można zyskać na byciu Smart? Korzyści ekonomiczne dla miast
  • Jak budować Smart markę? Wydarzenia kulturalne w Smart City
  • Jak robią to inni? Przegląd miast z wysokim IQ.

 

Paneliści:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Leszek Hołda, Prezes Zarządu, Integrated Solutions
Robert Biedroń, Prezydent Słupska
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Toruń
Marcin Wojdat, Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy
Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Urząd


12:00 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:00 BLOK TEMATYCZNY: Bezpieczeństwo systemów połączonych w ramach Smart City

 • Bezpieczeństwo danych w inteligentnym mieście – jak integrować i udostępniać dane miejskie
 • Open Data – otwarcie danych dla rozwoju przedsiębiorczości i lepszego zarządzania miastem
 • Internet Rzeczy kluczem do urządzenia Inteligentnego Miasta
 • Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej – fakty i mity

Moderator:
Magdalena Taczanowska, Public Sector Lead, Microsoft Polska

Paneliści:
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnica
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura, Konsorcjum Smart Grids Polska
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Sebastian Grabowski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska
Reprezentant Miasta Bydgoszcz
Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice *


14:00 – 15:30 BLOK TEMATYCZNY: Transport

 • Kreowanie skutecznej strategii transportu miejskiego
 • Przyszłość transportu w inteligentnych miastach: sterowanie ruchem, automatyzacja, pojazdy autonomiczne, drogi przyszłości
 • Przykłady wdrożeń ITS
 • Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie
 • Alternatywne metody zasilania transportu zbiorowego w miastach
 • Inteligentne systemy transportu a komunikacja M2M
 • Uprawnienie komunikacji przez mieszkańców i dla mieszkańców: przegląd najbardziej efektywnych aplikacji

Moderator:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław

Paneliści:
Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
Ziemowit Borowczak, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Sylwester Chojnacki, Dyrektor Działu Produktów i Rozwiązań, Huawei Polska
Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie


15:30 – 16:30 Lunch

 

Dzień 2

08:30 – 09:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 10:30 BLOK TEMATYCZNY: Miasta Przyszłości: zdrowa, komfortowa i produktywna przestrzeń miejska.

 • Od Smart Building do Smart City – inteligencja miasta zaczyna się od pojedynczego budynku.
  • Jak smart building może wpłynąć na oszczędności w budżetach miast?
  • Jak smart city może oddziaływać na efektywność społeczną i zdrowie mieszkańców miast?
 • Smart Integrated Management – zintegrowane zarządzanie przestrzenią miejską
  • Energy Smart Solutions – efektywność energetyczna inteligentnego miasta.
  • Monitorowanie zużycia mediów w czasie rzeczywistym – Smart Cost Management
   • Jak świadomie zarządzać minimalizacją kosztów eksploatacyjnych?

09:00 – 09:15 Wystąpienie Gospodarza Bloku:
Jadwiga Skrobacka, Kierownik, Koordynator GIS, Urząd Miasta Kielce

09:15 – 09:30 Wystąpienie Gospodarza Bloku:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej

09:30 – 10:30 Panel dyskusyjny:
Moderator:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej

Paneliści:
Tadeusz Sayor, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra
Maciej Witkowski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii


10:30 – 12:00 BLOK TEMATYCZNY: Płatności

   • Płatności w miastach
   • Korzyści i zalety z wykorzystania elektronicznych płatności
   • Wydajniejszy system opłat miejskich dzięki wykorzystaniu płatności internetowych/elektronicznych
   • Wzrost efektywności

Moderator:
Jacek Uryniuk, Redaktor Naczelny, Cashless.pl

Paneliści:
Sylwia Bilska, Prezes Zarządu, PAYU
Adrian Kurowski, Dyrektor VISA EUROPE w Polsce
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów
Andrzej Sadowski, Prezydent, Centrum im. Adama Smitha
Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia
Paweł Bułgaryn, Koordynator Prac Wydziału Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministrstwo Finansów *


12:00 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:00 BLOK TEMATYCZNY: Polityka senioralna w ramach Smart City/Telemedycyna

   • Zmiana modelu opieki zdrowotnej. Telemedycyna i teleopieka jako przyszłość służby zdrowia
   • Opieka społeczna w Smart City
   • Telekonsultacje medyczne
   • Możliwość monitorowania stanu zdrowia populacji w czasie rzeczywistym
   • Połączenie informacji klinicznych, administracyjnych i finansowych jako narzędzia efektywnej służby zdrowia
   • Uwarunkowania prawne

Moderator:
Ryszard Olszanowski, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Medycyna Polska

Paneliści:
Bartosz Bartoszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdynia
Marzena Rudnicka, Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Polityki Senioralnej
Jerzy Bujok, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Stec, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Gdynia
Wojciech Życzyński, Public Sector SMS&P Lead, Microsoft w Polsce *


14:00-15:30 BLOK TEMATYCZNY: Finansowanie inwestycji Smart City

   • Finansowanie inwestycje Smart City – środki własne, krajowe, unijne, międzynarodowe
   • Norma ISO 37120: 2014: jak miasta powinny się przygotować do jej wdrażania
   • Dochody własne samorządów a ich potrzeby inwestycyjne
   • Możliwości wykorzystania mechanizmów PPP do finansowania inwestycji smart
   • Crowdfunding – przyszłość biznesu w Inteligentnych Miastach

Moderator:
Mariusz Szczubiał, Zastępca Skarbnika Miasta Toruń *

Paneliści:
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białystok
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Kacper Kozłowski, Dyrektor Działu Współpracy z Inwestorami, Investment Support
Sławomir Kozłowski, Dyrektor, Exea Data Center
Barbara Szymańska, Dyrektor ICT, Urząd Miasta Gdańsk *


15:30 – 16:30 Lunch