Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego (Debata)

6 maja, 2021 godz. 15:00
DEBATA: Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego. Grafika organizatora DEBATA: Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego. Grafika organizatora

Szczegóły wydarzenia


Dyrektywa RED II przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE) ustanawiając dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wspólny system mający na celu promowanie energii ze źródeł odnawialnych w różnych sektorach gospodarki. Oznacza to zwiększenie do 2030 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym w takich sektorach jak energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie oraz transport.

Dyrektywa zawiera wiążący, ogólny cel unijny na 2030 rok wynoszący co najmniej 32 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym oraz zapewnia osiągnięcie tego celu w sposób opłacalny dla poszczególnych krajów członkowskich. Dyrektywa RED II przewiduje również szereg rozwiązań służących wsparciu inwestorów oraz zapewnienia im odpowiednich warunków, a także wsparcia finansowego w inwestycje w odnawialne źródła energii.

Implementacja Dyrektywy RED II w Polsce ma nastąpić do 30 czerwca 2021 roku. Jak do tego ważnego wydarzenia przygotowana jest Polska oraz jakie wyzwania czekają Polaków, by spełnić założenia zawarte w dokumencie? Na ten temat rozmowę przeprowadzą uczestnicy debaty „Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego”, organizowana przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Obędzie się ona 18 maja 2021 roku o godz. 18:00 za pośrednictwem transmisji Live na Facebooku.

Więcej informacji: tutaj.