Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

3 kwietnia, 2019 godz. 11:43
Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w debacie z ekspertami podczas konferencji pt. „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”, która odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie.  BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”, która odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:

Krzysztof Szmigielski – Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski

„Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource”

(W wystąpieniu przedstawione zostaną alternatywne do komercyjnych rozwiązania oparte o technologie opensource umożliwiające zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci. Wszystko na „żywych” przykładach uruchomionych rozwiązań w środowisku sieciowym Szpitala Wolskiego.)

mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka – Radca Prawny, KLG Kancelaria

„Bezpieczeństwo biznesu w kontekście umów”

(O bezpieczeństwie biznesu decyduje przestrzeganie standardów i przepisów prawnych, zdolność przewidywania, spojrzenie przez pryzmat prawa i doświadczeń. Najważniejszym elementem jest zachowanie staranności. Jak prowadzić bezpieczny biznes? Odpowiemy na pytania:

W jaki sposób umowy wpływają na bezpieczeństwo? Jakie są najważniejsze zapisy w umowach biznesowych dla IT? Jak bezpieczenie przetwarzać dane osobowe? Jakie obowiązki nakłada ustawa o cyberbezpieczeństwie?)

mec. Anna Matusiak-Wekiera – Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera

„Incydenty bezpieczeństwa stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO”

(Celem wystąpienia jest przedstawienie klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych oraz obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych w zależności od charakteru zaistniałego naruszenia ochrony danych. Omówiony zostanie obowiązek dokumentowania naruszeń, zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Ponadto poruszone zostaną kwestie ról i odpowiedzialności, jakie mogą zostać nałożone na służby IT w kontekście prawidłowego wykonania obowiązków RODO związanych z naruszeniem ochrony danych.)

Bogdan Sobczak – IT Systems Analyst Engineer – ITCE Main Skanska IT Specialist, SKANSKA SA

„Bezpieczeństwo AD i bezpieczeństwo usług Exchange – dobre praktyki”

Joanna Karczewska – Członek Zarządu ISACA Warsaw Chapter

“Jak skutecznie rządzić bezpieczeństwem informacji i technologii, czyli o COBIT 2019”

(Będzie o tym, jak wykorzystać najnowszą wersję metodyki COBIT do skutecznego nadzoru nad informacją i technologią w firmie, jak osiągać cele nadzoru i zarządzania I&T dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.)

Marek Stępień – Account Manager, TP-Link Polska

Filip Sadzik – administrator sieci, statlook®

Podczas wydarzenia zostanie poruszona tematyka:
1.Oprogramowań do zarządzania siecią i infrastrukturą IT
– sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
– kształtowanie ruchu – QoS
– VPN – jak to działa?
– zarządzanie systemami i aplikacjami
– automatyzacja procesów
– zarządzanie elementami sieciowymi
– zarządzanie usługami
– okablowanie strukturalne

2. Monitorowania sieci, systemów i aplikacji
– centralne zarządzanie i kontrola
– analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
– monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
– identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi
– definiowanie parametrów pracy sieci
– generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3.Bezpieczeństwa
– bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
– zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
– firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
– ciągłość działalności/przywracanie działania
– audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
– zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
– ochrona antywirusowa
– bezpieczeństwo serwerów pocztowych

 

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl