IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

31 marca, 2014 godz. 15:30

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 23 / 04 / 2014


IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Ossa koło Rawy Mazowieckiej, 23-25 kwietnia 2014 r.

Organizator:
Izba Gospodarcza Gazownictwa

Kongres otworzy Sesja inauguracyjna pt. „Bilans 10-lecia obecności Polski  w UE – korzyści i wyzwania dla rynku energii”, gdzie referat wprowadzający wstępnie zgodził się  wygłosić  Komisarz  UE  ds.  Energii  –  p.Günther Oettinger. W drugim dniu Kongresu przewidziane zostały dwie sesje, których zakres merytoryczny obejmie m.in. założenia dot. Nowej Polityki Energetycznej oraz uwarunkowania regulacyjne i branżowe determinujące rozwój rynku gazu ziemnego. Trzecia sesja będzie miała charakter podsumowujący  Kongres i zakończy się przyjęciem Uchwały IV KPPG.

W Kongresie wezmą udział znani eksperci branży gazowniczej, jak również przedstawiciele Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni wyższych i stowarzyszeń technicznych.

 

Dołączone pliki:

Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.

Zobacz także: