Kogeneracja – czyste powietrze dla miast

3 października, 2017 godz. 17:01
smog Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 04 / 10 / 2017

4 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się debata pod hasłem „Kogeneracja – czyste powietrze dla miast”. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Jednym z podstawowych problemów polskich miast, nasilającym się w okresie grzewczym, jest zjawisko smogu. Jest on szczególnie dotkliwy w regionie śląskim. W 50 proc. za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają prywatne piece i lokalne kotły, których w całym kraju jest ponad pięć milionów. Emitują rakotwórczy benzoapiren oraz pył PM 10. Zgodnie z raportem NIK z 2014 roku główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (od 82 do 92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych.

Debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, specjalistów
z elektrociepłowni i członków PTEZ pozwoli przedstawić możliwości zastosowania w miastach regionu śląsko-dąbrowskiego technologii kogeneracyjnej, czyli pozyskania ciepła w procesie produkcji energii elektrycznej.

Kogeneracja zalicza się do czystych technologii węglowych, które wpisują się w politykę Polski i Unii Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy dla polskiej energetyki głównym paliwem jest węgiel kamienny i brunatny, a surowce te decydują o suwerenności i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji spełnia najwyższe normy środowiskowe, a wysoka wydajność takiej technologii powoduje redukcję kosztów zewnętrznych, związanych m.in. z leczeniem chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska.

Dyskusja podczas debaty toczyć się będzie wokół trzech obszarów tematycznych:
• Rozwój kogeneracji efektywnym sposobem redukcji zanieczyszczenia powietrza w miastach – likwidacja
smogu – korzyści rozwoju kogeneracji;
• Rozwój kogeneracji i systemów ciepłowniczych elementem komfortu mieszkańców i bezpieczeństwa energetycznego
miast;
• Co zrobić, żeby rozwijać kogenerację – czy jej rozwój wymaga wsparcia?
Patronat Honorowy nad debatą objął Minister Energii, Marszałek Województwa Śląskiego.
Udział w debacie potwierdzili:
Przedstawiciele rządu
• Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
Przedstawiciele Parlamentu
Posłowie z Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa
• Krzysztof Sitarski – wiceprzewodniczący
• Grzegorz Matusiak
Debata
4 października 2017
Katowice
Patroni Honorowi
Patroni Medialni
Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
• Adam Gawęda
• Wojciech Piecha
Przedstawiciele samorządu
• Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
• Bartłomiej Kozieł – Główny Specjalista z Wydziału Rozwoju UM w Rybniku
• Dariusz Szymczak – Wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego
• Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska UM Katowice
Przedstawiciele wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
• Marian Babiuch – Prezes Zarządu PTEZ
• Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ
• Janusz Mańka – Manager ds. Produkcji CEZ Chorzów S.A.
• Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
• Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu Fortum Silesia S.A.
Przedstawiciel środowiska naukowego
• Janusz Lewandowski – Prof. dr hab. inż. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej