Konferencja ,,Czyste powietrze kluczowym elementem PEP2040”

8 października, 2021 godz. 12:53
Konferencja ,,Czyste powietrze kluczowym elementem PEP2040”. Grafika organizatora. Konferencja ,,Czyste powietrze kluczowym elementem PEP2040''. Grafika organizatora.

Szczegóły wydarzenia


Konferencja pt.: ,,Czyste powietrze kluczowym elementem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” odbędzie się 20 października 2021 roku Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.

Program konferencji

10:0012:30 Panel I

1. Otwarcie Konferencji Wojciech Stawiany, ekspert Polskiej Izby Ekologii;


2. Strategia uzyskania w Polsce standardów czystego powietrza zgodnych z europejskimi normami jakości powietrza i wytycznymi Banku Światowego Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze;


3. Prezentacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku uwzględnieniem źródeł jej finansowania przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska;


4. Transformacja energetyczna w Polsce spojrzenie Forum Energii przedstawiciel Forum Energii;


5. Programy i projekty na rzecz „Czystego Powietrza” finansowane ze środków publicznych (krajowych i unijnych) przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiciel NFOŚiGW.


12:30 13:00 Przerwa

13:00 15:00 Panel II

1. Koszty transformacji a jakość powietrza dr hab. Adam Drobniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

2. Paliwa stałe kopalne, a transformacja energetyczna dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;


3. Plany działania i dotychczasowe efekty poprawy jakości powietrza na Śląsku Katarzyna KorszunKłak, główny specjalista departamentu ochrony środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach;


4. Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego, w oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska Andrzej Szczygieł, naczelnik regionalnego wydziału monitoringu środowiska w Katowicach, departament monitoringu środowiska, główny inspektorat ochrony środowiska;


5. Monitorowanie jakości powietrza na poziomie lokalnym, narzędziem systemowego podejścia do redukcji niskiej emisji dr hab. inż. Rafał Urbaniak, prezes zarządu BRAGER Sp. z o.o.


15:00 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.pie.pl/konferencje/konferencja-pep2040/  

Źródło: Polska Izba Ekologii