Konferencja Energetyczna EuroPOWER 2019

11 marca, 2019 godz. 15:19
europower2019 patronat biznesalert

Szczegóły wydarzenia


“Społeczeństwo, gospodarka, energetyka”, to hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, które już od 29 edycji wskazuje kierunek, w jakim będzie prowadzone te najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. W tym roku te słowa wydają się mieć jeszcze większe znaczenie, ze względu na obecność tych zagadnień podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Z racji tego, tych tematów nie może zabraknąć podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2019 r. w The Westin Warsaw Hotel. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Człowiek, technologie i regulacje

W ramach inauguracyjnego panelu Konferencji Energetycznej EuroPOWER, swój głos w sprawie polskiej energetyki zabierze przedstawiciel rządu. Podczas Posiedzenia Rady Programowej, która miała miejsce 18 stycznia w siedzibie Ministerstwa Energii, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Michał Kurtyka, wskazał trzy ważne kwestie, których nie może zabraknąć podczas wydarzenia: rola człowieka i jego oczekiwań, technologie i regulacje. Kwestia konsumenta,  któremu powinna służyć cała gospodarka, musi zostać dostrzeżona i uwzględniona w strategii rozwoju energetyki. Inspiracji należy szukać m.in. w Chinach i Francji, które wytyczają kierunek rozwoju światowej energetyki. Ważne jest również odniesienie się do technologii przez pryzmat jej wpływu na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, nowych miejsc pracy czy zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Dopełnieniem tego powinna stać się dyskusja o regulacjach.

Możliwości polskiej energetyki

Przed polską energetyką stoi wiele wyzwań. Do ich rozwiązania z pewnością będą pomocne nowoczesne technologie, które są szansą na rozwój Polski. Mają one jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy odpowiadają na konkretne potrzeby i oczekiwania. Tematy debat 29. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER będą odpowiadały na konkretne problemy, które są kluczowe dla tego sektora. W ramach takiego podejścia do wiosennej edycji wydarzenia, prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.:

  • Jak wygląda strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu
  • Jak poprawić czystość powietrza?Jak OZE mogą uzupełnić miks energetyczny?
  • Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym? Energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa
  • Jakie są kluczowe trendy w sektorze energii?
  • Jak nowoczesne technologie informatyczne mają się na rzecz rynku energii?
  • Jak ograniczyć wzrosty cen energii?
  • Jak rozumieć bilansowanie KSE w odniesieniu do energetyki scentralizowanej i rozproszonej?
  • Jak finansować transformacje energetyczną?

Omówiona zostanie przede wszystkim strategia państwa w zakresie energii i klimatu, a także rola konsumenta, finansowanie transformacji energetycznej i nowe modele biznesowe stosowane w sektorze.

Ostatnia, 28. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER okazała się dużym sukcesem. Przemyślana agenda, najwybitniejsi eksperci w roli prelegentów i możliwość nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych, przyciągnęła ponad 600 uczestników w ramach dwóch dni Kongresu. – Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest cyklicznym wydarzeniem, w którym udział biorą najważniejsze osoby w sektorze energetycznym. Podczas dyskusji można także dowiedzieć się, jakie najistotniejsze wydarzenia będą miały miejsce w najbliższym czasie, czego należy się spodziewać i przed jakimi wyzwaniami stoją zarządzający sektorem energetycznym. – Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji Energetycznej EuroPOWER będzie Wielka Gala „Liderzy Świata Energii”. Podczas jej trwania nagradzani są laureaci konkursu „Liderzy Świata Energii”, w następujących kategoriach:

Człowiek Roku
Innowacja Roku
Dostawca rozwiązań dla sektora
Producent Roku
Handlowiec Roku

Konkurs Liderzy Świata Energii ma na celu popularyzację osób, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym przyczynili się w Polsce do rozwoju rynku energetycznego, najciekawszych oferowanych tam produktów i rozwiązań a także do promocji polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki.

Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat Konferencji Energetycznej EuroPOWER można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.konferencjaeuropower.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.