Konferencja: Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska

22 kwietnia, 2020 godz. 10:01
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska

Szczegóły wydarzenia


W dniu 16 września br. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbędzie się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w ochronie środowiska”. Wydarzenie jest organizowane pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl

Rada Programowa Konferencji:
  • Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
  • dr Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
  • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
  • Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
  • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
  • dr hab. Andrzej Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP VII, VIII i IX kadencji;
Współorganizatorzy: SUEZ Polska Sp. z o.o., Fundacja Centrum Parnertnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie.

Celem konferencji: Poziom wykorzystania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w ochronie środowiska jest niezadawalający, jednak mamy już przykłady udanych inwestycji w ochronie środowiska – około 30% wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych w modelu PPP. Dotyczą one głównie  gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej. Wciąż rośnie świadomość możliwości jeszcze szerszego wykorzystania PPP m.in. w odnawialnych źródłach energii, zwiększeniu efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej, obiektów do odzysku energii z odpadów i instalacji pozwalających wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu PPP, wskazać bariery i zdefiniować pożądane kierunki zmian.
Celem Konferencji jest pokazanie możliwości PPP i sposobów pokonywania barier, na które zwracają uwagę podmioty publiczne, w tym wysokich kosztów doradztwa.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatniych, biznesu, świata nauki oraz mediów.