Konferencja PSEW

3 czerwca, 2019 godz. 17:14
Konferencja PSEW

Szczegóły wydarzenia


Nowe aukcje dla elektrowni wiatrowych, przełom technologiczny, złagodzenie regulacji, Kodeks Dobrych Praktyk branży będą głównymi tematami tegorocznej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w dniach 10-12 czerwca w Serocku.

Wiatr staje się najtańszym źródłem produkcji energii elektrycznej i coraz wyraźniej widać, że będzie kluczowym elementem transformacji energetycznej.

Konkurencyjność lądowej energetyki wiatrowej w stosunku do innych źródeł energii potwierdziły oferty aukcji z listopada 2018 r. Wyniki aukcji pozwolą na zbudowanie ok. 1 GW nowych mocy wiatrowych na lądzie, produkujących energię po niskiej i przewidywalnej cenie.

Zapowiedź uruchomienia w 2019 r. kolejnej aukcji, pozwalającej na zakontraktowanie budowy ok. 2,5 GW nowych mocy wiatrowych potwierdza, że decydenci polityczni dostrzegli znaczenie tego źródła energii. Wszystko to w sytuacji, gdy ceny znajdują się pod presją rosnących kosztów produkcji energii ze źródeł kopalnych.

Głównym tematem pierwszego dnia Konferencji PSEW będzie tegoroczna aukcja, nie tylko dla mocy wiatrowych, ale i dla fotowoltaiki.

Jak się do niej przygotować?

Jaka strategia daje największe szanse na sukces?

Jak zdobyć finansowanie i właściwie zaplanować realizację inwestycji?

Odpowiedzi na te pytania przedstawią praktycy, prawnicy, finansiści.

Omówione zostaną również inne niż wygrana w aukcji drogi realizacji inwestycji, np. kontrakty typu PPA (Power Purchase Agreement), które mają wymiar czysto biznesowy i nie wymagają angażowania publicznych pieniędzy.

Korporacyjne umowy sprzedaży przyniosą korzyści zarówno wytwórcom energii z instalacji OZE (głównie z wiatru oraz PV), jak i przedsiębiorcom kupującym od nich prąd bezpośrednio. Dzięki temu przemysł, który jest dziś szczególnie poddany presji rosnących hurtowych cen energii będzie miał szansę na  zmniejszenie swoich rachunków.

Jak się przygotować na przyszłość odnawialnej energetyki bez wsparcia państwowego porozmawiamy podczas trzeciego dnia Konferencji PSEW.

Energetyka wiatrowa jest polem stałego postępu technologicznego, a w ostatnich latach możemy mówić o przełomie. Dzięki nowym rozwiązaniom produktywność turbin wiatrowych znacząco rośnie. Polska mogłaby skorzystać z tego przełomu, budując nowy, prężny sektor gospodarki z tysiącami wysokopłatnych miejsc pracy. Perspektywę tą pokaże m.in. zaprezentowany na Kongresie raport PSEW i WiseEuropa. Jednak aby odblokować ten potencjał konieczne jest złagodzenie polskich regulacji, przede wszystkim tzw. reguły 10H, w praktyce zakazującej budowy nowych turbin wiatrowych, zwłaszcza tych najnowszych, najwyższych i najbardziej wydajnych. Drugiego dnia Kongresu przewidziano dyskusje o regulacjach z przedstawicielami administracji i rządu.

Jedną z pośrednich przyczyn wprowadzenia reguły 10H i zahamowania rozwoju elektrowni wiatrowych był negatywny wizerunek, jaki zyskały w Polsce. Zdaniem PSEW, w dużej mierze ten wizerunek opiera się na uprzedzeniach, spowodowanych brakiem rzetelnej wiedzy. Aby temu przeciwdziałać Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podjęło się opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk, który zostanie przedstawiony na Konferencji.

Jednym z celów Kodeksu jest lepsze zrozumienie w społeczeństwie tematyki odnawialnych źródeł energii. Paradoksem bowiem jest to, że w dobie, w której smog i inne zanieczyszczenia środowiska stały się poważnym problemem Polski, energetyka wiatrowa na lądzie przeżywa kryzys. Tymczasem, będąc w pełni bezemisyjnym źródłem energii, powinna stać się jednym z podstawowych narzędzi w walce z nadmierną emisją CO2 i innych zanieczyszczeń.

Inwestor przestrzegający reguł zapisanych w Kodeksie dobrowolnie nałoży na siebie pewne ograniczenia i obowiązki służące ochronie cennych dóbr i wartości. Nie mamy wątpliwości, że dodatkowe działania wynikające z przestrzegania dobrych praktyk leżą w interesie zarówno społeczeństwa, jak i samych inwestorów, a w dłuższej perspektywie przyniosą oczywiste korzyści.

Dobre praktyki wprowadzone dla energetyki wiatrowej mają szansę nadać nową dynamikę rozwojowi tej branży, ale już poprzez procesy rozsądnie prowadzone i przemyślane, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że konstruktywny dialog pomiędzy inwestorami, władzami samorządowymi i mieszkańcami gmin, wspomoże nasze dążenia do odblokowania możliwości realizacji kolejnych projektów na lądzie w niedalekiej przyszłości.

O nowym otwarciu dla energetyki wiatrowej na lądzie, jej miejscu w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu i roli w procesie obniżania cen energii i sprawiedliwej transformacji kraju będziemy dyskutować podczas sesji plenarnej.

Szczegóły na stronie http://konferencjapsew.pl/