Konferencja: Jak rozwiązać problem smogu?

15 września, 2017 godz. 16:15
smog warszawa

Szczegóły wydarzenia


Ministerstwo Rozwoju zaprasza na konferencję pt. Jak rozwiązać problem smogu?. Odbędzie się ona 18 września 2017 r. o godzinie 9:00 w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju (Plac Trzech Krzyży 3/5).

Strategia   na   rzecz   Odpowiedzialnego   Rozwoju    jest    pierwszym    dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, który dostrzega problem niskiej jakości powietrza i proponuje działania mające na celu poprawę jego stanu. Na początku 2017 roku opracowano a następnie przyjęto program rządowy „Czyste Powietrze” zawierający zintegrowane działania mające na celu kompleksową  poprawę jakości powietrza poprzez m.in.: rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji, standaryzację urządzeń grzewczych i paliw stałych czy stworzenie krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów finansujących walkę zesmogiem.

Konferencja będzie pierwszym wydarzeniem poświęconym wyłącznie problematyce smogu, podczas którego spotkają się przedstawiciele administracji państwowej (na czele z wicepremierem Morawieckim) z reprezentantami środowisk drugiego i trzeciegosektora.

Podczas konferencji chcielibyśmy porozmawiać m.in. o tym jak podnieść efektywność energetyczną polskich domów, jak nie pogłębić zjawiska ubóstwa energetycznego,  czy program elektromobilności jest dobrą odpowiedzią na smog oraz jak zachęcić Polaków do przesiadania się z samochodów do komunikacji zbiorowej.

Ministerstwo Rozwoju