IX Kongres Energetyczny pod patronatem BiznesAlert.pl

4 września, 2023 godz. 9:48
baner-9ke-dise-biznesalert-590x304px-v3

Szczegóły wydarzenia


Kryzys wywrócił stary porządek i przyspieszył transformację energetyczną. W punkcie zwrotnym kierunkiem staje się dywersyfikacja. U progu nowego, podczas IX Kongresu Energetycznego, DISE do debaty zaprasza decydentów, którzy nadadzą biegu zmianom. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

IX Kongres Energetyczny, do udziału, w którym serdecznie Państwa zapraszamy, odbędzie się 27-28 września br. we Wrocławiu pod hasłem przewodnim Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu. Kongres DISE stanowi cenione międzynarodowe forum dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla polskiej energetyki. Wydarzenie odbywa się co roku z udziałem wybitnych postaci sektora energetycznego z Polski i zza granicy; polityków, top managerów i naukowców. Podczas dwóch dni Kongresu, interdyscyplinarne grono ekspertów będzie poszukiwało najlepszych rozwiązań dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego.

W tym roku dyskusja skoncentrowana będzie na identyfikacji priorytetów i pożądanych ścieżek przeprowadzenia transformacji energetycznej, w tym strategicznych technologii, koniecznych zmian prawnych i wskazaniu kluczowych partnerów polskich projektów energetycznych. Szczególnym punktem dyskusji będzie bezpieczeństwo energetyczne, które warunkuje wyjście z kryzysu. Polska energetyka zmierza w kierunku neutralności klimatycznej poprzez inwestycje tworzące rozproszony system energetyczny, zapewniający bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Dynamiczny rozwój OZE, wodoru i źródeł niskoemisyjnych pozwala zdywersyfikować energetykę.

Podczas IX Kongresu Energetycznego będziemy dyskutować o tym, jak powinien wyglądać polski miks energetyczny. W agendzie Kongresu pojawi się sesja panelowa dotycząca przyszłości gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w procesie transformacji energetycznej i perspektyw dla wdrożenia gazów odnawialnych, w tym w szczególności biogazu, biometanu i wodoru. Prelegenci dyskutować będą o zaawansowaniu realizacji projektów jądrowych; zarówno wielkoskalowych jak i w technologii SMR. Chcemy poddać debacie szanse dla zwiększenia wolumenu mocy lądowej energetyki wiatrowej i wskazać status inwestycji w morskie farmy wiatrowe. W programie nie zabraknie także pytań do ekspertów o to, w jaki sposób uwolnić wąskie gardło sieci dla instalacji nowych mocy fotowoltaicznych, obniżyć emisje ciepłownictwa i zazielenić transport.

Transformacja energetyczna oparta na prymacie bezpieczeństwa energetycznego to sposób na wyjście z kryzysu. Inwestycje w nowoczesne, nisko- i zeroemisyjne źródła energii, tworzące zdywersyfikowany system energetyczny, to właściwy punkt ciężkości planu pokryzysowej odbudowy. Jednak, potencjał i zasoby, które mamy potrzebują jasnej wizji. W jaki sposób w perspektywie krótkoterminowej ustabilizować rynek energii, jakie źródła powinny uzyskać największy wolumen mocy w przyszłym miksie energetycznym i jakie partnerstwa energetyczne są fundamentalne dla polskiej energetyki – to pytania, na które będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi podczas najbliżej edycji Kongresu.

Więcej informacji o Kongresie Energetycznym można znaleźć tutaj.