KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

22 sierpnia, 2013 godz. 12:43

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 17 / 10 / 2013

KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 

– infrastruktura dla wzrostu gospodarki

Infrastruktura to klucz do odpowiedzi na pytanie o warunki dla poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Dziś infrastrukturalne projekty inwestycyjne to koło zamachowe polskiego wzrostu gospodarczego, tysiące firm i setki tysięcy miejsc pracy. Jutro zrealizowane inwestycje utorują Polsce drogę do grona najbardziej rozwiniętych państw europejskich. Spotkajmy się na Kongresie Infrastruktury Polskiej by wspólnie zmierzyć się z problemami trawiącymi sektor budownictwa infrastrukturalnego.

Zapraszamy na Kongres Infrastruktury Polskiej oraz bankiet stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury:

 

17 października 2013, Hotel Radisson Blu, Warszawa

 

www.kongresinfrastruktury.pl

www.inicjatywadlainfrastruktury.pl

 

Organizatorzy:

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Wydawca portalu RynekInfrastruktury.pl

Partner merytoryczny:

Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców

Forum Kolejowe – Railway Business Forum

Polski Kongres Drogowy

Polski Związek Firm Deweloperskich

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Związek Regionalnych Portów Lotniczych

 

Partner strategiczny:

Kapsch

SAP

 

Partnerzy kongresu:

NDI

Partnerzy medialni:

Infrastruktura

Polskie Drogi

TVP Info

Przegląd ITS Inteligentne Systemy Transportowe

Magazyn Autostrady

 

Komitet Honorowy Kongresu Infrastruktury Polskiej :


Piotr Abramczyk, Prezes Zarządu, Movares Polska Sp. z o.o.

Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A.

Prof. ndzw. SGH dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic Services

Jarosław Czerniawski, Dyrektor Sektora Transportowego, Huawei

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich

Marcin Klammer, Prezes Zarządu, Arcadis sp. z o.o.

Henryk Klimkiewicz, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Michał Kobosko, Prime Speakers

Bogusław Kowalski, Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Jan Król, Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.

Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wadim Kurpias, Parner w Kancelarii CMS Cameron Mc Kenna

Jacek Kwarciak, Prezes Zarządu, Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Tomasz Latawiec, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Sergiusz Najar, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZUE S.A.

Andrzej Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny, Instytut Budowy Dróg i Mostów

Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu, SAP Polska Sp. z o.o.

Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.

Jan Styliński, Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Tadeusz Syryjczyk, Senior Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Artur Tomasik, Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Marcin Trzaska,  Dyrektor Pionu Wydawnictw i Konferencji, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Michał Wawrykiewicz, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Michała Wawrykiewicza

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Janusz Zubrzycki, Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

 

 

PROGRAM RAMOWY (projekt)

(znak *oznacza nazwisko osoby, której udział w wydarzeniu mógł nie zostać jeszcze potwierdzony)

od 8:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:10

POWITANIE I WPROWADZENIE:

Tadeusz Syryjczyk, Przewodniczący Komitetu Honorowego Kongresu Infrastruktury Polskiej 2013, Inicjatywa dla Infrastruktury

9:20

WPROWADZENIE DO OBRAD KONGRESU INFRASTRUKTURY POLSKIEJ:

v

9:35

PREZENTACJA BIAŁEJ KSIĘGI PROBLEMÓW POLSKIEJ INFRASTRUKTURY

Adrian Furgalski, Inicjatywa dla Infrastruktury

9:50

DYSKUSJA WPROWADZAJĄCA:

Czy walka o stabilność finansową Europy może iść w parze z jej intensywnym rozwojem?

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP*

Siim Kallas, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej *

Janusz Lewandowski, Członek Komisji Europejskiej *

Jan Van der Putten, Sekretarz Generalny, European Federation of Engineering Consultancy Associations*

v  Moderator: Adrian Furgalski, Inicjatywa dla Infrastruktury

 

CZĘŚĆ 1: POLSKA 2020. KIERUNKI INWESTYCJI I ROZWOJU

 

10:30

WPROWADZENIE DO DEBATY:

Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego *

10:50

DEBATA:

Wzrost Polski do roku 2020 – kraj innowacyjny,  o rozbudowanej infrastrukturze i wysokim poziomie życia mieszkańców?

Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego *

Halina Brdulak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jan Burnewicz, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego *

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP*

Adrian Furgalski, Inicjatywa dla Infrastruktury

Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej *

Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC *

Wojciech Suchorzewski, Profesor Politechniki Warszawskiej *

v  Moderator: Marcin Kowalski, Radio PIN

11:45

PRZERWA KAWOWA

 

CZĘŚĆ 2: FINANSE I ROZWÓJ GOSPODARCZY 2014-2020, A MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE.

12:15

WPROWADZENIE DO DEBATY:

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki *

 

12:40

DYSKUSJA WPROWADZAJĄCA:

Inwestycje Polskie – klucz do sukcesu, czy piękna nazwa dla wielkiej porażki?

Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych*

Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego*

v  Moderator: Michał Kobosko, Inicjatywa dla Infrastruktury

13:20

DEBATA:

Jak sfinansować rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej i przesyłowej w perspektywie 2014-2020.

Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych*

Janusz Jankowiak, Ekonomista

Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego*

Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A.

Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu, PGE SA *

Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Olechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki *

Gregor Sobisch, Prezes Zarządu Polimex -Mostostal S.A.*

Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu, Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.

v  Moderator: Maciej Głogowski, TOK FM *

14:15

LUNCH

 

CZĘŚĆ 3: SYSTEM PRAWNY I SPRAWNA ADMINISTRACJA – MIEJSCA NIEZBĘDNYCH KOREKT.

 

15:00

WPROWADZENIE DO DEBATY:

Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej*

15:20

DEBATA:

Jak usprawnić relacje między uczestnikami procesów inwestycji w infrastrukturze?

Uczestnicy:

Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex S.A. *

Danuta Hübner, Posłanka do Parlamentu Europejskiego *

Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska *

Jan Król, Ekonomista

Wadim Kurpias, Partner,  Kancelaria CMS Cameron-McKenna

Marcin Klammer, Prezes Zarządu, Arcadis Sp. z o.o.

Tomasz Latawiec, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Adam Szejnfeld, Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ustaw deregulacyjnych *

Lech Witecki, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad *

 

16:15

PRZERWA KAWOWA  – PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

CZĘŚĆ 4: DEBATY RÓWOLEGŁE

16:30

 

SALA A: Potrzeby inwestycyjne polskiej sieci energetycznej w kontekście przewidywanego rozwoju gospodarczego kraju

Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu  Towarowej Giełdy Energii

Henryk Majchrzak,  Prezes Zarządu PSE S.A. *

Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej *

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Janusz Zubrzycki, Inicjatywa dla Infrastruktury

Krzysztof Żmijewski, Profesor Politechniki Warszawskiej*

v  Moderator: Włodzimierz Włoch, Rynek Infrastruktury

SALA B: Ekologia a koszty inwestycji infrastrukturalnych

Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Andrzej Kassenberg, Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju *

Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Sergiusz Najar, Polski Kongres Drogowy

Wojciech Suchorzewski, Profesor Politechniki Warszawskiej*

Dariusz Szwed, Zieloni 2004 *

v  Moderator: Łukasz Malinowski,Rynek Infrastruktury

SALA C: Integracja zarządzania i planowania wielkich projektów infrastrukturalnych w Polsce: lotniska, kolej, porty, drogi:

Jan Friedberg, Ekspert

Prof. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski *

Bogusław Kowalski, Inicjatywa dla Infrastruktury

Elżbieta Marciszewska, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

v  Wojciech Okoński, Prezes Honorowy Polskiego Związku Firm Deweloperskich *

Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. *

Artur Tomasik,  Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych

v  Moderator: Wojciech Śmiech, Rynek Kolejowy

Sala D:  Rozwój gospodarki a możliwości polskich systemów teleinformatycznych

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji*

Marek Cywiński, Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

Marzena Śliz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury,  Urząd Komunikacji Elektronicznej *

Michał Hamryszak, Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o. *

Jerzy Karney, Ekspert *

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju Regionalnego *

Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu, SAP Polska Sp. z o.o.

Anna Streżyńska, Ekspert

Stanisław Szuder, Prezes Zarządu ENERGO-TEL S.A. *

Krzysztof Witoń, Prezes Zarządu HAWE S.A.

v  Moderator: Marcin Trzaska, Inicjatywa dla Infrastruktury

17:20

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Wydarzenia dodatkowe:

Uroczysty bankiet stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury (dla osób zaproszonych)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie kongresu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.InicjatywadlaInfrastruktury.pl w zakładce KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

 

Zapraszamy do kontaktu osoby i instytucje zainteresowane zaangażowaniem w Inicjatywę dla Infrastruktury oraz Kongres Infrastruktury Polskiej

kontakt@inicjatywadlainfrastruktury.pl