Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017 pod patronatem BiznesAlert.pl

19 kwietnia, 2017 godz. 15:30
IDES

Szczegóły wydarzenia


W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Warszawie „Kongres Przemysłowy-Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”, organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Fundacją Centrum Innowacji FIRE. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Kancelaria KZP – Kochański Zięba i Partnerzy. Kongres jest oficjalnym wydarzeniem rozpoczynającego się dzień później (21 kwietnia 2017 r.) posiedzenia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”. Obradom Komisji przewodniczyć będą wicepremier Mateusz Morawiecki oraz ukraiński wicepremier Stepan Kubiw.

Obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji oraz Kongres Przemysłowy są wynikiem spotkania Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko, które odbyło się w grudniu 2016 roku w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Strony wyraziły wówczas chęć zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy oboma państwami zarówno na szczeblu instytucjonalnym, jak i biznesowym.

„Kongres Przemysłowy-Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” jest międzynarodową konferencją, która stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Podczas jej trwania omówione zostaną obszary współpracy i rozwoju w ramach sektorów przemysłu zbrojeniowego oraz energetycznego w Europie Środkowej, a także bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Kongres odbywa się m.in. pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu. Wydarzenie wspiera również NATO.

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://ides.pulaski.pl/