font_preload
PL / EN
10 maja, 2018 godz. 12:21
Konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa w Łodzi
Konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa w Łodzi

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się w Łodzi w dniu 16 maja 2018 r. (środa) w godz. 10.00-15.30 w Auli Niebieskiej (2.63) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12).

Będzie to już siódma konferencja (po Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu, Wrocławiu i Szczecinie) z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 5 PSP, związane z uwarunkowaniami prawnymi polityki surowcowej. Po każdym z paneli przewidywana jest dyskusja z uczestnikami.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusję poświęcimy zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie.

Tym razem przedmiotem naszych rozważań będą zmiany w Prawie geologicznym i górniczym oraz w innych ustawach, które mają istotny wpływ na politykę surowcową państwa, w tym bieżące projekty dotyczące ułatwień w koncesjonowaniu, koncesji 2020 oraz pakietu rozwiązań dla węglowodorów, a zwłaszcza procedury przetargu inwestorskiego (tzw. „open door”). Omówimy też zasadność wprowadzenia regulacji obejmujących racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi i złożami wtórnymi (antropogenicznymi).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczna jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-lodz do dnia 13 maja 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z Organizatorem – tel. 22 45 92 780, e-mail: [email protected]

Więcej informacji o projekcie PSP znajduje się na stronie psp.mos.gov.pl.