Konsultacje projektu Polityki Surowcowej Państwa

18 maja, 2018 godz. 16:15
konsultacje_KIELCE_970_430

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 23 / 05 / 2018

Zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Kielcach w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (aleja IX Wieków Kielc 3) w godz. 10:30 – 16:00.

Będzie to już 8 konferencja z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 6 PSP związane z upowszechnianiem wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusję poświęcimy zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie.

Podczas naszego spotkania skupimy się przede wszystkim na zagadnieniach poświęconych nowoczesnej edukacji w zakresie nauk o Ziemi – zarówno związanych z kształceniem na poziomie uniwersyteckim i zawodowym, jak i z edukacją pozaformalną. Porozmawiamy też o istocie i roli ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Nie można zapominać, jak ważna, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i powszechnym, jest edukacja dotycząca pozyskiwania i znaczenia gospodarczego surowców mineralnych. Uświadomienie społeczeństwu nieraz niełatwych zagadnień wymaga popularyzacji wiedzy o geologii i górnictwie już na wczesnych etapach edukacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-kielce