Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017

24 października, 2017 godz. 16:00
LibGaz_2017_baner_600x300 mat. prasowe

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w VIII edycji konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”.  Konferencja jest cyklicznym, odbywającym się od 2006 roku, wydarzeniem poświęconym uwalnianiu i rozwojowi rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej oraz bezpieczeństwie energetycznemu w regionie. Portal BiznesAlert.pl objął wydarzenie patronatem.

Polski rząd i spółki gazownicze realizują kolejne etapy procesu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu w ramach koncepcji tzw. Bramy Północnej. Polityce tej towarzyszą zmiany w regulacjach prawnych (nowe zasady magazynowania gazu i inne), które spotykają się z zarzutami, iż zmierzają do zamknięcia polskiego rynku gazu i jego ponownej monopolizacji.

Jak pogodzić realizację kosztownych projektów dywersyfikacyjnych z uwalnianiem rynku gazu ? Czy zapewnienie zbytu dla gazu z Baltic Pipe i zwrot z inwestycji w projekty Bramy Północnej da się pogodzić z otwarciem polskiego rynku na import gazu z różnych kierunków ? Czy rzeczywiście grozi nam zalew „dumpingowego” gazu rosyjskiego z Niemiec po 2022 roku ? Czy pełne otwarcie polskiego rynku będzie możliwe dopiero po realizacji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów infrastrukturalnych ? O dylemacie: bezpieczeństwo energetyczne czy liberalizacja rynku dyskutować będziemy w pierwszej części konferencji.

W wystąpieniu otwierającym konferencję przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds.Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przedstawi strategię i działania rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania niekorzystnym dla Polski decyzjom Komisji Europejskiej oraz realizacji koncepcji Bramy Północnej.

Przedstawiciel Ministerstwa Energii będzie mówił o rosnącej roli gazu w strategii energetycznej Polski i wpływie nowych regulacji europejskich i krajowych na rozwój rynku gazu w Polsce.

W gronie uczestników rynku będziemy dyskutowali o kierunkach, tempie, szansach i zagrożeniach związanych z detaryfikacją i liberalizacją rynku gazu, nowych regulacjach prawnych dot. importu i obrotu gazem oraz realizacji projektów dywersyfikacyjnych.

Bezpieczny i konkurencyjny rynek gazu to rynek zdywersyfikowany w zakresie kierunków i źródeł dostaw gazu, posiadający rozbudowaną sieć połączeń międzysystemowych umożliwiających szybki i pewny import w  przypadku kryzysu, nowoczesną sieć dystrybucji, bezpieczne systemy magazynowania gazu i dużą płynność na rynku hurtowym zapewniającą konkurencyjne ceny dla odbiorców.

W takim kierunku budowy rynku powinniśmy zmierzać. O postępach i planach swoich przedsiębiorstw mówić będą przedstawiciele liderów rynku.

Przedstawiciel PGNiG S.A. przedstawi strategię i plany rozwoju spółki na najbliższe lata,w tym planowane inwestycje w nowe źródła dostaw gazu, rolę PGNiG S.A. na uwalnianym rynku gazu, strategie na rynku hurtowym i detalicznym oraz nowe produkty i usługi.

Przedstawiciel Gaz-Systemu S.A. przedstawi plany rozbudowy krajowej i  transgranicznej infrastruktury przesyłowej oraz strategię spółki związaną z rozwojem terminalu LNG i postępy w realizacji projektu Bramy Północnej.

Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawi strategię rozwoju Spółki oraz kierunki rozbudowy systemu dystrybucji w dobie uwalniania rynku gazu.

DETARYFIKACJA RYNKU GAZU A GIEŁDA GAZU I PLATFORMY OTC. JAK ZWIĘKSZYĆ PŁYNNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KRAJOWEGO RYNKU GAZU.

O wpływie detaryfikacji, nowych regulacji w zakresie MIFID II oraz nowych regulacji dla importerów gazu na rozwój giełdy gazu na TGE i platform OTC dyskutować będziemy w gronie przedstawicieli Towarowej Giełdy Energii i uczestników rynku gazu. Zastanowimy się, jak nowe regulacje wpłyną na płynność i konkurencyjność hurtowego rynku gazu oraz ceny gazu.

GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM RYNKU GAZU – WPŁYW NA KRAJOWY RYNEK GAZU.

W gronie ekspertów i analityków dyskutować będziemy o głównych trendach na światowym i europejskim rynku gazu, o szansach, jakie terminal LNG, projekt Bramy Północnej, regionalna integracja systemów przesyłowych i uwolnienie krajowego rynku gazu otwiera przed  PGNiG S.A., alternatywnymi dostawcami gazu i przemysłowymi odbiorcami gazu.

CZY W POLSCE POWSTANIE HUB GAZOWY ?

Jedną z korzyści z realizacji projektów Bramy Północnej ma być szansa na powstanie w Polsce hubu gazowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Czy jest to realne ? Jakie są warunki konieczne do powstania hubu gazowego ? Na przykładzie doświadczeń funkcjonujących hubów w Europie, w gronie ekspertów zastanowimy się nad warunkami koniecznymi do budowy płynnego, hurtowego hubu gazowego w Polsce.

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU GAZU. ASPEKTY REGULACYJNO-PRAWNE.

Liczne nowe regulacje prawne polskie i europejskie tworzą nowe ramy regulacyjno-prawne funkcjonowania rynku gazu w Polsce. W części regulacyjno-prawnej konferencji renomowani prawnicy energetyczni z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, Domański Zakrzewski Palinka oraz Bird&Bird omówią najważniejsze zmiany i nowe regulacje m.in. :

– nowe zasady magazynowania gazu (nowelizacja ustawy o zapasach i zmiany w Prawie Energetycznym) i ich wpływ na konkurencyjność krajowego rynku gazu;

– nowe rozporządzenie SoS ws. dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych i jego wpływ na sytuację rynku gazu w Polsce i regionie;

– uwarunkowania regulacyjno-prawne detaryfikacji rynku gazu i jej wpływ na ceny gazu dla przedsiębiorstw;

– uwarunkowania importu gazu i obrotu gazem w świetle nowych regulacji prawnych;

– uwarunkowania transgranicznego handlu gazem i współpracy z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości.

W konferencji weźmie udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

Miejsce konferencji:
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w prestiżowych i praktycznych wnętrzach pięciogwiazdkowego Hotelu Sofitel Victoria zlokalizowanego w historycznym centrum Warszawy.

Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali Belweder. Foyer konferencyjne, restauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE ORGANIZATORA