LNG oraz inne paliwa alternatywne sposobem na poprawę jakości powietrza. Panel podczas XXVIII Forum w Krynicy

4 września, 2018 godz. 9:47
LNG małe

Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój pt. „LNG oraz inne paliwa alternatywne sposobem na poprawę jakości powietrza. Przykłady z Chin, wnioski i rekomendacje przed COP24”. Partnerem medialnym wydarzenia jest BiznesAlert.pl.

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z grudnia 2015 r. określa praktyczne sposoby rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów dotykających współczesne społeczeństwo: jakości powietrza. Celem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Sygnatariusze porozumienia paryskiego wzywają do jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu zwrotnego maksymalnego poziomu emisji dwutlenku węgla, a następnie zerowego poziomu emisji netto w drugiej połowie wieku. Władze poszczególnych krajów zareagowały pozytywnie na krótki cykl oceny postępów. Do roku 2023 trwa powszechne zgłaszanie krajowych danych dotyczących poziomów emisji i wdrażanych rozwiązań. Szczególnie wyróżniają się pod tym względem Chiny, które zobowiązały się do redukcji emisji. Jak chińskie przykłady można wykorzystać w Polsce? Czy LNG może być sposobem na poprawę jakości powietrza? Czy Polska może odnieść sukces w skali regionalnej jako lider w segmencie LNG i wykorzystywać to paliwo w szerszym zakresie na rynku krajowym? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z Polski i Chin podczas dyskusji, którą będzie moderował redaktor naczelny BiznesAlert.pl, Wojciech Jakóbik. Partnerem panelu jest Shell Polska oraz UN Global Compact.

Panel odbędzie się 5 września br. o 14.15 w Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym. Zapraszamy do udziału oraz do śledzenia relacji BiznesAlert.pl na Twitterze (@biznesalert) pod tagiem #LNGwTransporcie oraz #BA24.

Program XXVIII edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy: forum-ekonomiczne.pl