MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY – NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO I JEJ WPŁYW NA RYNEK ENERGII, GAZU I OZE

14 czerwca, 2013 godz. 15:41
linie wysokiego napięcia

Szczegóły wydarzenia


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu Małego Trójpaku Energetycznego, czyli nowelizacji Prawa Energetycznego zmieniającej kluczowe regulacje dot. rynku energii, gazu, wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

Ustawa będzie uchwalona przez Sejm na jednym z czerwcowych posiedzień. W dniu konferencji będziemy już mogli dyskutować o uchwalonej ustawie.

Nowelizacja dostosowuje ustawę Prawo Energetyczne do wymagań Trzeciego Pakietu Energetycznego U.E., zmienia przepisy dotyczące wielu istniejących już rozwiązań i wprowadza szereg nowych instytucji,definicji i obowiązków.

Główne tematy konferencji:
– Nowe regulacje dot. OSP, OSD i OSM;
– Nowe uprawnienia i wzmocnienie pozycji Prezesa URE;
– Nowe zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej;
– Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia;
– Odbiorca przemysłowy i ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych;
– Nowe regulacje i wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji;
– Gazowe obligo giełdowe i inne zmiany w regulacjach rynku gazu;
– Nowe rodzaje źródeł energii z OŹE: mikroinstalacja i mała instalacja;
– Zmiany w warunkach przyłączania nowych źródeł do sieci;
– Gwarancja pochodzenia energii z OŹE – nowy instrument, nowe obowiązki, nowy rynek;
– Instalator mikroinstalacji.

Nowe regulacje prawne omówią prawnicy energetyczni z renomowanych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego:
> CMS Cameron McKenna
> DLA Piper Wiater
> Domański Zakrzewski Palinka
> Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz

Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

PROGRAM